Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, trong một giờ hưởng ứng "Giờ Trái đất" - tối 28-3, sản lượng điện tiêu thụ đã giảm 140.000 kWh so với cùng thời điểm tuần trước...