Tiết kiệm được 66.781 tỷ đồng tiền điện trong giai đoạn 2010-2021

Theo báo cáo của EVN, giai đoạn 2010-2021 cả nước đã tiết kiệm được 37,1 tỷ kWh điện, tương ứng với 66.781 tỷ đồng tiền điện (tạm tính giá điện bình quân bằng 1.800đ/kWh).

Kết quả tiết kiệm điện năm sau cao hơn năm trước, mức tiết kiệm bình quân/năm tương ứng 2% điện thương phẩm. Người dân, doanh nghiệp đã ý thức tốt hơn và thực thi được nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện hiệu quả hơn.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Để đạt được những kết quả khả quan của chương trình tiết kiệm điện trong giai đoạn 2010-2021, EVN đã triển khai sâu rộng các hoạt động như: Tuyên truyền tiết kiệm điện; quảng bá thay đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang compact bằng đèn tiết kiệm điện; hỗ trợ quảng bá lắp đặt bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời (thay thế bình đun nước nóng bằng điện); triển khai chương trình Giờ trái đất; các hoạt động gia đình tiết kiệm điện; thí điểm mô hình tiết kiệm điện trong nuôi tôm công nghiệp tại 9 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; hỗ trợ hộ nông dân tại các tỉnh Bình Thuận, Long An và Tiền Giang thay đèn sợi đốt bằng đèn huỳnh quang compact cho cây thanh long ra hoa trái vụ; giảm tổn thất điện năng; đề xuất các cơ chế chính sách khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Phan Đức

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/tiet-kiem-duoc-66-781-ty-dong-tien-dien-trong-giai-doan-2010-2021-i663710/