Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiết kiệm hơn 25,6 nghìn tỷ đồng từ tinh giảm biên chế

Theo Bộ trưởng Nội vụ, từ năm 2019 đến nay, việc tinh gọn bộ máy hành chính đã giúp ngân sách tiết kiệm được hơn 25,6 nghìn tỷ đồng. Bộ trưởng nhận định, đây chính là một trong những nguồn lực lớn để thực hiện cải cách tiền lương.

Chiều 4/11, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn nhóm vấn đề thứ 3 liên quan đến lĩnh vực nội vụ. Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn.

Đại biểu Tao Văn Giót (Đoàn Lai Châu) đặt câu hỏi đề nghị Bộ trưởng Nội vụ cho biết trong giai đoạn vừa qua, việc tinh giản biên chế có tác động thế nào đến việc thực hiện cải cách tiền lương, đảm bảo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức.

Nhận định việc tinh giản biên chế giai đoạn vừa qua còn tình trạng được thực hiện một cách cơ học, cào bằng, dẫn đến tình trạng thiếu (nhân sự - pv) cục bộ ở một số lĩnh vực, địa phương, đại biểu Tao Văn Giót đề nghị Bộ trưởng Nội vụ cho biết đâu là nguyên nhân chính, giải pháp giải quyết trong thời gian tới thế nào và bao giờ thì giải quyết được.

 Đại biểu Tao Văn Giót. Ảnh: Quochoi

Đại biểu Tao Văn Giót. Ảnh: Quochoi

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, thời gian qua đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đơn vị hành chính, giảm đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, giảm một loạt các đơn vị sự nghiệp. Qua đó cơ cấu, giảm biên chế, giảm số người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Mục tiêu là cải cách tổ chức hệ thống bộ máy và cải cách đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy.

Theo bà Trà, việc tinh giản biên chế tác động rất lớn, tích cực, tạo điều kiện để nâng lương cho cán bộ, công chức, viên chức.

“Từ 2019 đến nay, chúng ta đã tiết kiệm hơn 25.600 tỷ đồng. Đây là nguồn đưa vào làm lương. Mối quan hệ giữa tổ chức, sắp xếp bộ máy với tinh gọn biên chế tác động rất rõ để tạo ra nguồn lực và thực hiện cải cách tiền lương”, bà Trà cho biết.

Kết quả đạt được trong công tác tinh giản biên chế thời gian qua là sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị. Tổng cộng đã giảm được 10,01% công chức và giảm được 11,67% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Bộ trưởng cho biết, sắp tới sẽ tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế để có thêm nguồn lực cải thiện đời sống của người lao động trong khu vực công, tiến tới cải cách chính sách tiền lương.

Tuy nhiên cũng có tình trạng cào bằng, giảm theo hướng cơ học ở một vài nơi, Bộ trưởng Trà thừa nhận, việc tinh giản biên chế bước đầu phải thực hiện theo hướng cơ học, phải giao chỉ tiêu cho tất cả các cơ quan đơn vị để thực hiện mục tiêu giảm 10%.

Ảnh: Quochoi

Ảnh: Quochoi

Dù còn có hạn chế khi có nơi, có lúc còn xảy ra tình trạng cào bằng, tuy nhiên nhìn chung việc tinh giản biên chế, bộ máy đã đạt được mục tiêu đề ra để làm cơ sở tiếp tục cơ cấu lại tổ chức bộ máy.Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà

Trả lời câu hỏi của đại biểu Trần Thị Hiền (Đoàn Hà Nam) làm thế nào để tiếp tục giảm được 5% biên chế công chức và 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Quyết định số 40 của Bộ Chính trị xác định rõ mục tiêu từ 2022 đến năm 2026 phải thực hiện được hai chỉ tiêu quan trọng nêu trên. Đây là bài toán cần sự quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống trị.

Bà Trà cho rằng, trước tiên phải tiếp tục thực hiện thật tốt cải cách tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương, trong đó nêu yêu cầu sắp xếp lại tổ chức bộ máy đơn vị hành chính bên trong của tất cả các cơ quan chuyên môn từ cấp tỉnh cho đến Trung ương. Công việc quan trọng nữa đó là sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và đơn vị hành chính cấp xã.

“Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành giám sát chuyên đề rất sâu, rộng với kết quả toàn diện về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2019 – 2021, cho thấy chúng ta đã đạt được những kết quả rất tốt và cần tiếp tục làm trong thời gian tới. Để thực hiện được việc giảm biên chế thì không còn cách nào khác, đó là phải tiếp tục cơ cấu lại và sắp xếp lại các tổ chức”, bà Trà cho biết.

Yêu cầu thứ hai là tập trung hoàn thiện xong quy định về vị trí việc làm, về khung năng lực của vị trí việc làm để xác định rõ biên chế của các cơ quan, đơn vị hành chính cũng như cơ quan, đơn vị sự nghiệp. Tiếp theo là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính để số người không nhiều nhưng vẫn phải đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Đinh Nhung