Tiết kiệm trong đấu thầu

Gốc
Nhân dân cả nước ta đang cùng Chính phủ tiến hành hàng loạt các biện pháp cần thiết để thực hành tiết kiệm, chống lạm phát. Tổ chức đấu thầu sao cho tiết kiệm, không lãng phí tài sản Nhà nước cũng là vấn đề được nhiều địa phương hết sức quan tâm...

Tin nóng

Tin mới