Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiết lộ thêm về các tính năng kế toán của bộ Office 2008 for Mac

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Lần này Microsoft cho biết thêm thông tin về chương trình Excel Ledger Sheets trong bộ Office 2008 for Mac.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8152&t=pcolarticle