Tiết lộ về lịch sử phát triển tên lửa Triều Tiên (Kỳ I)

Gốc
Lịch sử chương trình tên lửa của Triều Tiên bắt đầu với việc sao chép và hiện đại hóa tên lửa Scud đã mua của Liên Xô.

Các mẫu đầu tiên được thiết kế là tên lửa Hwasong -5, đã được đưa vào hoạt động và năm 1986. Sau đó Bình Nhưỡng đã cung cấp cho Iran và được sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến Iran – Iraq.

Tên lửa Hwasong-5

Những cải tiến phiên bản này được gọi là Hwasong - 6, với việc tăng phạm vi và khối lượng tải trọng. Từ năm 1991, tên lửa đã được chuyển tới Iran và được gọi là Shehab -2. Theo các chuyên gia nước ngoài trong các năm 1987-1992. Triều Tiên cung cấp Iran với khoảng 100 tên lửa Hwasong-6 và nhiều trang thiết bị để sản xuất loại tên lửa này. Theo những nguồn tin khác, các chuyến hàng lên tới khoảng 200 tên lửa và từ 6 đến 12 bệ phóng di động.

Tên lửa Hwangsong-6

Với những kế hoạch để đáp ứng các yêu cầu trong tình hình mới, các chuyên gia tên lửa của Bình Nhưỡng tiếp tục nâng cấp Hwasong - 6 với phạm vi xa tới tới 50%.

Triều Tiên còn sở hữu một loại tên lửa được phương Tây gọi là Nodong -1. Tên lửa Nodong -1 được coi như một loại tên lửa đạn đạo tầm trung dùng nhiên liệu lỏng với thiết kế để đánh phá các khu định cư của đối phương và các mục tiêu khu vực rộng lớn.

Việc nghiên cứa và chế tạo tên lửa này bắt đầu từ giữa thập niên 80 của thế kỷ XX , các cuộc phóng thử nghiệm đầu tiên diễn ra tháng 5 năm 1990 tại địa điểm Musudan-ri . Người ta cho rằng sự phát triển của tên lửa có sự tham gia của kỹ sư Trung Quốc. Các lần phóng thành công đầu tiên của Nodong -1 đã diễn ra vào cuối tháng 5 năm 1993.

Tên lửa Nodong-1

Vào năm 1994, các tên lửa được đưa vào sản xuất khoảng 75-100 tên lửa Nodong -1. Vào đầu năm 2000 quân đội Triều Tiên được trang bị với một tiểu đoàn tên lửa Nodong -1 duy nhất. Cùng với một trung đoàn tên lửa riêng biệt (tên lửa Hwasong- 6).

Ngày nay, tên lửa Nodong -1 đã được đưa vào sản xuất tiếp và được xem như vũ khí hiện đang được triển khai. Công nghệ sản xuất của Nodong -1 đã được chuyển giao cho Pakistan, với tên gọi mới là Ghauri.

Một khách hàng thường xuyên mua các tên lửa của Triều Tiên là Iran, trong đó Nodong -1 được gọi là Shehab -3. Báo chí đưa tin về sự tham gia của các chuyên gia Triều Tiên trong các cuộc phóng thử nghiệm Ghauri và Shehab -3 . Chương trình thử nghiệm là không hoàn toàn thành công , trong các thử nghiệm đầu tiên của Iran Shehab -3 phát nổ trong khi bay.

Theo các nguồn tin khác nhau, Triều Tiên trong 1994-1997 đã chuyển giao cho Iran 5-12 tên lửa Nodong -1 cùng bốn bệ phóng. Trong giai đoạn 1997-2002 cung cấp cho Iran thêm khoảng 20 tên lửa nữa.

NP

Tin nóng

Tin mới