Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiêu chí nước sạch tập trung - 'điểm nghẽn' trong xây dựng NTM ở Như Thanh

Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) và NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 quy định: Các xã đạt chuẩn NTM phải có từ 15% đến 20% trở lên số hộ gia đình được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung mới đủ điều kiện đạt chuẩn NTM và từ 55% đối với xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đây là một trong những tiêu chí gây không ít khó khăn, lúng túng cho nhiều xã ở huyện miền núi Như Thanh.

ĐÌNH GIANG