Tiêu điểm: 'Ngâm tôm' kết luận thanh tra để nhũng nhiễu

Thanh tra tràn lan, ngâm tôm để nhũng nhiễu, vòi tiền như vụ bà Nguyễn Thị Kim Anh-nguyên cán bộ Thanh tra Bộ Xây dựng- tại Vĩnh Phúc, hoặc tồn đọng 5-10 năm mà vẫn chưa ra được kết luận …sẽ không còn tồn tại khi sửa Luật Thanh tra.

Có một thực tế là các đoàn thanh tra sau khi hoàn thành công việc, thường phải báo cáo xin ý kiến, trong khi ý kiến các bộ ngành lại rất chung chung, cuối cùng lại không thu được hiệu quả để ra Kết luận thanh tra. Đã thế, khi kiến nghị về trách nhiệm các bộ ngành, thì Kết luận Thanh tra thường né vì ngại va chạm. Như vậy, tính độc lập về chuyên môn là không cao.

Toàn ngành Thanh tra đã triển khai hơn 4.200 cuộc thanh tra hành chính và gần 77.800 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong 6 tháng đầu năm 2022. Tuy vậy, hầu hết các cuộc thanh tra đều không đảm bảo quy định về thời hạn báo cáo kết quả thanh tra và ban hành Kết luận thanh tra. Nhiều cuộc thanh tra chưa đánh giá đúng tích chất, mức độ vi phạm, không làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm, dẫn đến Dự thảo Kết luận thanh tra kiến nghị xử lý chưa đầy đủ, hoặc chưa tương xứng.

Muốn loại trừ tình trạng này, chúng ta cần làm gì?

Mời quý vị và các bạn lắng nghe ý kiến của các chuyên gia!

Thực hiện : Ngọc Dũng Vũ Hiếu Thùy Linh Quang Sỹ

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tieu-diem-ngam-tom-ket-luan-thanh-tra-de-nhung-nhieu