TIÊU ĐIỂM | Ngành giáo dục Quản Bạ chú trọng công tác khuyến học

Trong những năm qua, công tác giáo dục trẻ em vùng dân tộc thiểu sô luôn được Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện. Với quyết sách ưu tiên hàng đầu cho giáo dục, những năm qua huyện miền núi Quản Bạ đã thực hiện tốt công tác khuyến học, xây dựng các mô hình học tập tiêu biểu nhằm thực hiện đề án.

Truyền hình Giáo dục và Thời đại

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tieu-diem-nganh-giao-duc-quan-ba-chu-trong-cong-tac-khuyen-hoc-post600193.html