Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới, sản lượng hồ tiêu xuất khẩu đạt trên 100 ngàn tấn mỗi năm. Trong đó, Gia Lai là một trong những địa phương có diện tích trồng tiêu lớn nhất nước, khoảng 4.000 ha, với sản lượng mỗi năm đạt trên 13 ngàn tấn.