Những mầm cây cần được vun xới

Những mầm cây cần được vun xới

Chữa 'bệnh thành tích' trong giáo dục

Chữa 'bệnh thành tích' trong giáo dục

Dạy học sinh trung thực và nhân ái

Dạy học sinh trung thực và nhân ái

Năm học mới với khí thế mới

Năm học mới với khí thế mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần sớm giải quyết 3 thiếu của ngành giáo dục

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần sớm giải quyết 3 thiếu của ngành giáo dục

Thủ tướng dự Lễ khai giảng năm học mới Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

Thủ tướng dự Lễ khai giảng năm học mới Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh trống Khai giảng năm học mới 2022

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh trống Khai giảng năm học mới 2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh trống Khai giảng năm học mới 2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh trống Khai giảng năm học mới 2022

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh trống Khai giảng năm học mới 2022

Thủ tướng: 'Đừng vì bệnh thành tích, áp đặt mà làm tổn thương con trẻ'

Thủ tướng: 'Đừng vì bệnh thành tích, áp đặt mà làm tổn thương con trẻ'

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai giảng cùng học sinh cả nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai giảng cùng học sinh cả nước

Thủ tướng dự khai giảng tại Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội

Thủ tướng dự khai giảng tại Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội

Thủ tướng: Dạy học sinh bài học về lòng biết ơn, sự trung thực, tình yêu đất nước

Thủ tướng: Dạy học sinh bài học về lòng biết ơn, sự trung thực, tình yêu đất nước

Thủ tướng: Đừng vì bệnh thành tích, áp đặt, mà làm tổn thương con trẻ

Thủ tướng: Đừng vì bệnh thành tích, áp đặt, mà làm tổn thương con trẻ

Thủ tướng: Kết hợp truyền thống tốt đẹp của giáo dục dân tộc với nền giáo dục hiện đại

Thủ tướng: Kết hợp truyền thống tốt đẹp của giáo dục dân tộc với nền giáo dục hiện đại

Thủ tướng: 'Chúng ta đừng vì bệnh thành tích, áp đặt mà làm tổn thương con trẻ'

Thủ tướng: 'Chúng ta đừng vì bệnh thành tích, áp đặt mà làm tổn thương con trẻ'

Thủ tướng Chính phủ: 'Ngành giáo dục cần sớm giải quyết…3 thiếu'

Thủ tướng Chính phủ: 'Ngành giáo dục cần sớm giải quyết…3 thiếu'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đừng vì bệnh thành tích mà làm tổn thương con trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đừng vì bệnh thành tích mà làm tổn thương con trẻ

Các cháu học sinh hãy có ý thức trách nhiệm, khát vọng, chinh phục tri thức và góp phần xây dựng quê hương

Các cháu học sinh hãy có ý thức trách nhiệm, khát vọng, chinh phục tri thức và góp phần xây dựng quê hương