Ngày 17.1 tại Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông - Chi nhánh miền Trung (TP Đà Nẵng), trước sự chứng kiến của đại diện Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng, gần 400 chiếc mũ bảo hiểm không đạt chất lượng đã bị tiêu hủy. Đây là số mũ bảo hiểm do Công ty Viễn Đông mua của 2 công ty khác dùng để khuyến mãi, nhưng qua kiểm tra không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng  đã công bố. UBND TP đã ra quyết định xử phạt 25 triệu đồng và buộc tiêu hủy.