(2Sao) - Nữ MC hàng đầu xứ Đài Tiểu S – Từ Hy Đệ rất hào hứng với việc “đụng chạm” các sao nam.

Ngô Ngạn Tổ bị “cưỡng hôn”

Thiên Vương Lưu Đức Hoa khi bị ngồi lên đùi, khi thì bị khám cơ bắp

Trần Quán Hy không thể “vạch”

La Chí Tường khi bị khám trên, khi thì bị sờ dưới

Châu Kiệt Luân

Ngô Kiến Hào và vô số các ngôi sao khác cũng đều “qua tay” tiểu S

Tiểu S với đủ kiểu “đụng chạm”

Nguyễn Nga