Tiểu sử đồng chí Hồ Đức Phớc

Gốc
Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, ông Hồ Đức Phớc đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử của tân Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Sinh ngày: 01/11/1963 Nam/Nữ: Nam Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

- Ngày vào Đảng: 05/07/1993 Ngày chính thức: 05/07/1994

- Trình độ đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính Kế toán.

+ Học hàm, học vị: Tiến sĩ kinh tế

+ Lý luận chính trị: Cử nhân

+ Ngoại ngữ: Anh C

- Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng 3

- Kỷ luật: Không

- Ủy viên Trung ương đảng khóa XII, XIII

- Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- Bộ trưởng Bộ Tài chính

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Nguồn Chính Phủ http://baochinhphu.vn/thoi-su/tieu-su-dong-chi-ho-duc-phoc/428006.vgp