Tiểu sử đồng chí Nguyễn Kim Sơn

Gốc
Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Kim Sơn đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tân Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn

- Ngày sinh: 18/11/1966 Nam/Nữ: Nam Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

- Ngày vào Đảng: 26/12/2000 Ngày chính thức: 26/12/2001

- Trình độ đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học ngành Ngữ văn chuyên ngành Hán Nôm

+ Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ ngành Ngữ văn + Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Trung (C), Tiếng Anh (sử dụng được)

- Khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bằng khen của Đại học Quốc gia Hà Nội; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

- Kỷ luật: Không.

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Nguồn Chính Phủ http://baochinhphu.vn/nhan-su/tieu-su-dong-chi-nguyen-kim-son/427998.vgp