Tiểu sử đồng chí Nguyễn Văn Hùng

Gốc
Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu sơ lược tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng sinh ngày 20/4/1961

Quê quán: Xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Ngày vào Đảng: 15/12/1982 Ngày chính thức: 15/6/1984

Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Bằng tốt nghiệp hệ cao cấp (bậc đại học) thanh vận; Cử nhân kinh tế

+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ Triết học

+ Lý luận chính trị: Cử nhân

+ Ngoại ngữ: Nga C, Anh B

Khen thưởng: Huân chương lao động hạng Nhất và nhiều Bằng khen

Kỷ luật: Không

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tóm tắt quá trình công tác

Nguồn Chính Phủ http://baochinhphu.vn/nhan-su/tieu-su-dong-chi-nguyen-van-hung/428020.vgp