Tiểu sử đồng chí Phan Văn Giang

Gốc
Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Phan Văn Giang đã được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu tiểu sử đồng chí Phan Văn Giang.

Đồng chí Phan Văn Giang

- Ngày sinh: 14/10/1960 Nam/Nữ: Nam Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

- Ngày vào Đảng: 04/12/1982 Ngày chính thức: 04/6/1984

- Trình độ đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Học hàm, học vị: Tiến sĩ Khoa học Quân sự

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Bằng C)

- Khen thưởng:

+ Huân chương Quân công hạng Nhất.

+ Huân chương Chiến công hạng Nhất.

+ 02 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

+ Huân chương hữu nghị hạng Mo-ha-sê-rây-vót (Nhà nước Campuchia tặng).

+ Huân chương It-sa-na (Nhà nước Lào tặng).

+ Huy chương Quân kỳ quyết thắng.

+ Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.

- Kỷ luật: Không

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Nguồn Chính Phủ http://baochinhphu.vn/nhan-su/tieu-su-dong-chi-phan-van-giang/428025.vgp