Tiểu sử Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa

Gốc
Trước khi được phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thi Uyên/VOV.VN

Nguồn VOV https://vov.vn/chinh-tri/tieu-su-truong-ban-tuyen-giao-trung-uong-nguyen-trong-nghia-838077.vov