Tiểu vùng Mê Công hợp tác chống buôn người

Gốc
Hội nghị lần thứ 5 quan chức cấp cao về chống buôn người của các nước thuộc tiểu vùng sông Mê Công đã khai mạc tại Trung Quốc.

Tin nóng

Tin mới