Các bộ trưởng 6 quốc gia thuộc tiểu vùng sông Mê Công, gồm Trung Quốc, Campuchia, Myanmar, Lào, Thái Lan và Việt Nam, sẽ họp lần thứ hai tại Bắc Kinh từ ngày 12 đến 14-12 để bàn biện pháp phòng chống nạn buôn người xuyên quốc gia.