Tìm đâu nàng áo xanh ơi

Gốc
Tôi không đến suối đãi vàng

Mà lên Ba Bể với nàng áo xanh Một trời, một nước chênh vênh Một thuyền độc mộc, một mình bóng tôi Tìm đâu nàng áo xanh ơi Câu ca hun hút giữa trời Quảng Khê Động Puông một dải xanh rì Nàng lên Đầu Đẳng hay về Ao Tiên Nàng là đỉnh thác trinh nguyên Hay là đã hóa Phặc Phiền(*) ngẩn ngơ ? Bóng nàng khuất giữa hoang sơ Thuyền tôi chẳng dám đậu bờ thanh tao. Hỡi nàng, nàng ở nơi nao ? Để tôi bơi dọc ca dao kiếm tìm. ------------------------ (*): Loài hoa không có thật. Người miền núi đặt tên hoa để tượng trưng cho tình yêu.

Tin nóng

Tin mới