Bạn sẽ phải nhanh mắt tìm các đồ vật được liệt lê trong danh sách phía dưới màn hình như ngọc trai, đồ lặn hay các con vật sinh sống dưới nước trong thời gian có hạn.

Lee Min

Tin liên quan