Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tìm giải pháp căn cơ cho ô nhiễm làng nghề

Gốc

KTĐT - Hôm nay, 7/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề.

Hiện cả nước có 3.597 làng nghề, trong đó có 1.316 làng nghề được công nhận và 2.281 làng có nghề, tạo việc cho hơn 11 triệu lao động, thu hút 30% lực lượng lao động nông thôn. Tuy nhiên, một thách thức lớn đang đặt ra đối với các làng nghề là vấn đề ô nhiễm môi trường và 70% còn lại phải chịu tác động, ảnh hưởng trực tiếp từ ô nhiễm. Do quy mô sản xuất nhỏ, phân tán, đan xen khu sinh hoạt nên khó kiểm soát, khó quy hoạch và chưa có biện pháp giải quyết có hiệu quả. Các ô nhiễm chủ yếu ở làng nghề là ô nhiễm chất hữu cơ, ô nhiễm chất vô cơ.

Trước đó, khi thảo luận về vấn đề này tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều đại biểu nhận định, tốc độ ô nhiễm ở các khu kinh tế, làng nghề là rất nghiêm trọng. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến ô nhiễm môi trường là do sự phát triển các khu kinh tế, làng nghề một cách tự nhiên theo kiểu "trăm hoa đua nở", thiếu quy hoạch, thiếu quản lý, mặc dù hệ thống văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường có liên quan đến khu kinh tế, làng nghề tương đối đầy đủ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cho rằng, cần có đánh giá sâu sắc hơn về tác động để từ đó tìm kiếm các giải pháp cho vấn đề này, cụ thể là đẩy mạnh quy hoạch rà soát sắp xếp lại làng nghề; chuyển đổi được cơ cấu sản xuất ở các làng nghề, chọn được những mô hình nâng cao sản xuất, vừa bảo đảm đời sống vừa bảo vệ môi trường. Theo đó, cần chia ra thành 2 nhóm: nhóm giải pháp trước mắt là đổi mới mô hình ban quản lý, quy hoạch, quản lý nhà nước...; nhóm giải pháp chiến lược là vấn đề ngân sách, xã hội hóa, đổi mới công nghệ, quản lý nhà nước về lâu dài. Các giải pháp đặt ra phải vừa giải quyết được những vấn đề bức xúc trước mắt vừa khiến nhà nước và xã hội yên tâm trong lâu dài.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://www.ktdt.com.vn/news/detail/310683/tim-giai-phap-can-co-cho-o-nhiem-lang-nghe.aspx