Tìm hiểu tương tác chiêu E của Urgot với các tướng khác

Gốc
Cùng xem cơ chế hoạt động của chiêu húc (E) của Urgot mới với các tướng khác.

Tìm hiểu tương tác chiêu E của Urgot với các tướng khác - Ảnh 1

Tiến Đạt

Tin nóng

Tin mới