Chức năng ClearType cho phép Font chữ hiển thị được mịn và đẹp hơn trong hệ điều hành Windows Vista. Mặc định chức năng ClearType được bật trong Windows Vista. Tuy nhiên, yếu tố hình ảnh về độ sáng và chất lượng sẽ bị ảnh hưởng. Thủ thuật sau sẽ giúp bạn bỏ tính năng ClearType trong Vista.