*Học kế toán tổng hợp (http://ketoannhatnghe.com/hoc-ke-toan-tong-hop/)* **Chương trình Học Kế toán Tổng hợp Thực hành – Thực tế...

Học kế toán tổng hợp Chương trình Học Kế toán Tổng hợp Thực hành – Thực tế “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” Mục tiêu khóa học: Đào tạo thành công từ một người kế toán chỉ mới học lý thuyết sang thực hành được các công việc của một kế toán tổng hợp. Trong vòng 2 tháng, học viên sẽ được học thực hành 3 công việc chính: - Lập và nộp các Báo cáo thuế (thuế GTGT, TNDN, TNCN), - Lập đầy đủ sổ sách kế toán hàng tháng (bằng Misa và Excel), - Lập Báo cáo tài chính và Quyết toán hàng năm. Điều kiện theo học: - Học viên phải có kiến thức cơ bản về kế toán (đã qua khóa hoc kế toán tập trung ngắn hạn từ 6 tháng hoặc Trung học chuyên nghiệp / Trung cấp nghề / Cao đẳng / Đại học …) - Biết sử dụng cơ bản tin học văn phòng (Windows, Excel). Nội dung học kế toán tổng hợp: Những nghiệp vụ của 1 kế toán tổng hợp làm việc độc lập 1 doanh nghiệp, bao gồm: - Thực hành Khai báo cáo thuế (thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN). - Thực hành Báo cáo thống kê. - Thực hành Lập các sổ sách kế toán trên biểu mẫu. - Thực hành Lập các sổ sách kế toán bằng Excel. - Thực hành Lập các sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán Misa. - Thực hành Lập báo cáo tài chính. - Thực hành Báo cáo quyết toán thuế hàng năm. - Trong quá trình học được truyền đạt tận tình những tình huống thực tế hay gặp. - New: Tham gia Câu lạc bộ kế toán thực hành hoàn toàn miễn phí. Kết thúc: Học viên có thể làm việc độc lập như một kế toán tổng hợp tương đương 3 năm kinh nghiệm. Hình thức học – Thực hành thực tế: - Học thực hành trực tiếp trên bộ hồ sơ chứng từ thực tế với nhiều tình huống phát sinh hay gặp khi đi làm (qua đó có thể ôn lại kỹ năng hạch toán nghiệp vụ phát sinh vững vàng hơn). - Lớp học 5 – 10 HV/ lớp, 1 học viên 1 máy tính, 1 kế toán trưởng/lớp. Mọi thông tin chi tiết xem tại website: ketoannhatnghe.com