Tìm “ông” như thể tìm chim

(BNS) Hiện nay tình trạng ngập nước trong TP đã trở nên trầm trọng, đến mức khu vực trung tâm TP -nơi tưởng rằng nước sẽ bất khả xâm phạm - đã ngập suốt mấy giờ đồng hồ trong buổi chiều ngày 6-11-2007. Thế nhưng để tìm...

Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/gia_dinh_xa_hoi/2007/11/mlnews.2007-11-13.6301040305