Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tìm thấy Con nghê ở Chu Đậu

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Trong bài "Người làm chiếc bình gốm hoa lam cổ Chu Đậu" (Báo Nhân Dân hằng tháng số 118 tháng 2-2007) đã dẫn: Tộc họ Bùi làng Quang Tiền, xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương còn lưu giữ được hai cuốn gia phả.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105704&sub=80&top=43