Bộ Tài chính cần nghiên cứu, xây dựng cơ chế quản lý cho phép các địa phương được sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi tại địa phương cho các doanh nghiệp kinh doanh vay không trả lãi trong thời hạn 6 tháng (trước và sau tết) để dự trữ thực phẩm và ổn định giá bán (đây là cách TP Hồ Chí Minh đã làm có hiệu quả trong nhiều năm qua) – Đây là đề nghị của Tổ Điều hành thị trường trong nước nhằm tiếp tục “hạ nhiệt” thị trường trong nước trong bối cảnh giá lương thực, thực phẩm tiếp tục “nóng” và dịp tết cũng đã cận kề.

small_3227.jpg