Tìm việc thành công nhờ các mối quan hệ

Gốc
Tìm việc nhờ mối quan hệ không có nghĩa là mở danh bạ điện thoại của mình ra và gọi xin người quen một công việc. Ngược lại, nó bắt nguồn từ việc xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp và chia sẻ thông tin. Các chuyên gia tư vấn của vietnamworks.com rút ra những kinh nghiệm bổ ích dưới đây:

Tin nóng

Tin mới