Lào tạm cấm nhập khẩu sản phẩm sữa từ Trung Quốc sau khi một số sản phẩm sữa bán ở Vientiane bị phát hiện nhiễm melamine. (AFP)