Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tín dụng chính sách xã hội tăng trưởng 6,3%

Ngày 5-7, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức giao ban trực tuyến tới 63 chi nhánh tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng qua và bàn phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021.

Quang cảnh hội nghị.

Đến ngày 30-6, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 247.340 tỷ đồng, tăng 13.914 tỷ đồng so với năm trước. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ địa phương đạt 23.467 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,3% tổng nguồn vốn, tăng 3.152 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch năm 2021.

Tổng doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm đạt 48.217 tỷ đồng với gần 1,3 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Đến hết tháng 6-2021, tổng dư nợ đạt 240.518 tỷ đồng, tăng 14.321 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cuối năm trước với hơn 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 206.386 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm trước, hoàn thành 77% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục hỗ trợ tích cực để các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.

Tại điểm cầu Hà Nội, bà Lê Thị Đức Hạnh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách thành phố Hà Nội cho biết, tính đến ngày 30-6, tổng nguồn vốn hoạt động tại chi nhánh đạt 10.955 tỷ đồng, tăng 751 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương đạt 4.772 tỷ đồng, tăng 657 tỷ đồng so với đầu năm. Ngoài nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách thành phố đã có 22/30 quận, huyện, thị xã trích ngân sách chuyển vốn bổ sung cho kế hoạch năm 2021. Tổng dư nợ 16 chương trình tín dụng đến ngày 30-6-2021 đạt 10.917 tỷ đồng, tăng 750 tỷ đồng so với đầu năm với hơn 248.000 khách hàng đang vay vốn.

Bà Lê Thị Đức Hạnh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội tại điểm cầu Chi nhánh Hà Nội.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2021, nguồn vốn Chi nhánh đã cho vay được gần 65.000 lượt hộ, trong đó, tập trung chủ yếu cho vay giải quyết việc làm với hơn 44.000 lượt khách hàng, góp phần thu hút 48.000 lao động; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường hơn 17.000 lượt hộ, hỗ trợ cải tạo và xây mới hơn 34.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh; hỗ trợ vốn trang trải chi phí học tập cho 318 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn…

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng nhấn mạnh, để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị trong hệ thống tích cực tham mưu Chính phủ, các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10-6-2021 của Ban Bí thư trong giai đoạn mới; trọng tâm tăng cường nguồn lực từ địa phương hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, đẩy mạnh cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, bảo đảm tiến độ, thủ tục quy định, kịp thời hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đỗ Minh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/1004736/tin-dung-chinh-sach-xa-hoi-tang-truong-63