Tín dụng cho bất động sản đã tăng, giảm như thế nào từ năm 2013- nay?

Gốc
Năm 2013-2014 tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản tăng trưởng ở mức 14-15%. Sang năm 2015, các giải pháp của Chính phủ và các bộ, ngành đã phát huy tác dụng, với sự khởi sắc của thị trường bất động sản, dư nợ tín dụng đầu tư, kinh doanh bất động sản đã tăng ở mức 25%...

Sáng 15/11, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn bất động sản Việt Nam thường niên lần I.

Tham luận tại diễn đàn, ông Nguyễn Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành Kinh tế (Ngân hàng Nhà nước) nhận định, thị trường bất động sản có vai trò hết sức quan trọng đối với nền kinh tế và có mối quan hệ chặt chẽ với sự tăng trưởng và ổn định kinh tế.

Theo ông Hùng, trong thời gian qua với sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của của các bộ, ngành triển khai thực hiện Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và sự điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước trong việc cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản đã hỗ trợ cho thị trường bất động sản từng bước phục hồi và phát triển.

Ông Hùng cho biết, năm 2013-2014 bám sát chủ trương của Chính phủ, tình hình tăng trưởng nền kinh tế và diễn biến thị trường bất động sản, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã triển khai nhiều chính sách thiết thực để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp BĐS và hỗ trợ thị trường như: Thông tư 11, Thông tư 32... qua đó tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản đã tăng trưởng ở mức 14-15%.

Sang năm 2015, các giải pháp của Chính phủ và các bộ, ngành đã phát huy tác dụng với sự khởi sắc của thị trường bất động sản, dư nợ tín dụng đầu tư, kinh doanh bất động sản đã tăng ở mức 25%.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2015-2016, NHNN đã có nhiều văn bản chỉ đạo, cảnh báo tăng cường quản lý rủi ro về cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, ban hành Thông tư 06/2016 điều chỉnh về hệ số rủi ro đối với đầu tư kinh doanh bất động sản và tỷ lệ dùng vốn ngắn hạn đầu tư trung dài hạn. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện một số chương trình tín dụng về nhà ở theo chỉ đạo của Chính phủ. Dư nợ tín dụng đầu tư kinh doanh bất động sản tăng trưởng khoảng 15%.

Từ năm 2017 tới nay, NHNN tiếp tục theo dõi sát tình hình cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản để kịp thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng như Chỉ thị 01/2017, Công văn 848/2017... Theo đó, yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng và mức độ tập trung tín dụng vào lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là phân khúc bất động sản trung - cao cấp; ưu tiên xem xét cho vay đối với các dự án nhà ở xã hội có hiệu quả và phân khúc sản phẩm có khả năng tiêu thụ tốt, đáp ứng nhu cầu thực của người dân.

Theo ông Hùng, dưới sự điều tiết trên, xu hướng dư nợ tín dụng bất động sản của các tổ chức tín dụng chuyển dịch theo hướng phù hợp với chủ trương của chính phủ, chỉ đạo của NHNN và nhu cầu thị trường.

Tính đến 31/7/2017 dư nợ cấp tín dụng đầu tư kinh doanh bất động sản tăng khoảng 4 % so với 31/12/2016, chiếm tỷ trọng khoảng 9% dư nợ đối với nền kinh tế (tỷ trọng này khá ổn định từ năm 2013 đến nay). Dòng vốn tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản đã hướng vào lĩnh vực tiêu dùng về nhà ở, đáp ứng nhu cầu thực của người dân với mức tăng trưởng khoảng 11% so với 31/12/2016.

Bên cạnh đó NHNN đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực xử lý nợ xấu, đặc biệt là nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản. Tỷ lệ nợ xấu đầu tư kinh doanh bất động sản đã giảm mạnh từ 7,05% năm 2013, đến nay còn 4,06%.

Đề cập đến một số khó khăn trong việc cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, ông Hùng cho biết, thị trường bất động sản đang được vận hành dưới sự điều tiết của một hệ thống luật pháp liên quan nhiều lĩnh vực từ đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư kinh doanh, chính sách thuế... Tuy nhiên, các quy định và chế tài của hệ thống pháp luật hiện hành còn nhiều bất cập. Ví dụ, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản chưa có điều khoản chế tài xử lý vi phạm; quy định của Luật Kinh doanh bất động sản về điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản chưa phù hợp với việc xử lý tài sản bảo đảm là dự án bất động sản...

Hệ thống thông tin thị trường bất động sản còn thiếu công khai, minh bạch, chưa có các thông tin dự báo xu hướng diễn biến của thị trường tá động xấu đến sự phát triển của thị trường bất động sản.

Thị trường bất động sản là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tình trạng mất cân đối cung cầu tại nhiều phân khúc thị trường BĐS, đặc biệt là phân khúc nhà ở cao cấp, biệt thự có dấu hiệu dư thừa nguồn cung, trong khi nguồn cung về nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ vẫn còn rất hạn chế....

“Trong thời gian tới, NHNN tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm ổn định thị trường tiền tệ; điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, khơi thông dòng vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội. NHNN sẽ theo dõi sát tình hình cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản và có những giải pháp kịp thời để đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, bền vững”, ông Hùng nhấn mạnh.

XUÂN TÙNG