Mức cho vay chỉ bằng 70% tài sản đảm bảo nhưng giá bất động sản sụt giảm nặng khiến các chủ nhà băng đứng ngồi không yên.