Tín dụng TP.HCM tháng 1 tăng 5,5%

Gốc
Theo Cục Thống kê TP.HCM, tổng tín dụng trên địa bàn trong tháng 1 tăng 5,5% so với tháng trước và tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó dư nợ tín dụng bằng tiền đồng chiếm 77,9% tổng dư nợ; dư nợ tín dụng ngắn hạn chiếm 55,5% tổng dư nợ. Điều này cho thấy tín dụng tại TP.HCM đang có dấu hiệu khởi sắc. Về phía huy động, tổng nguồn vốn huy động đã tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trái ngược với TP.HCM, tín dụng của Hà Nội trong tháng 1 chỉ tăng 1,98% và huy động vốn tăng 1,95% so với tháng trước.

Nguồn NCĐT http://nhipcaudautu.vn/article.aspx?id=15409-