Tín dụng ưu đãi cho miền núi cần sớm có hướng dẫn triển khai

Chính sách tín dụng ưu đãi dành riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cần có Thông tư hướng dẫn, để vùng đồng bào dân tộc sớm được thụ hưởng.

Nghị định 28 mới được ban hành ngày 26/4 vừa qua quy định cụ thể về chính sách tín dụng ưu đãi, dành riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình đang được kỳ vọng sẽ khắc phục được những tồn tại trước đây, tuy nhiên việc thực hiện Chương trình rất cần Thông tư hướng dẫn để sớm được triển khai.

Tại Nghị quyết số 11 của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước được giao nhiệm vụ xây dựng và trình Chính phủ ban hành chính sách tín dụng ưu đãi đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thông qua Ngân hàng chính sách xã hội. Đến nay, đã phối hợp với các Bộ, ngành trình Chính phủ ban hành Nghị định số 28 về chính sách tín dụng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030.

Nhà nước luôn quan tâm, đẩy mạnh hỗ trợ chính sách tín dụng đồng bào dân tộc miền núi.

Nhà nước luôn quan tâm, đẩy mạnh hỗ trợ chính sách tín dụng đồng bào dân tộc miền núi.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, so với các chính sách tín dụng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện giai đoạn trước đây, Nghị định này đã khắc phục được một số hạn chế và có nhiều ưu đãi hơn về thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và mức cho vay; đặc biệt bổ sung thêm chính sách mới về cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý để phát huy thế mạnh của từng địa phương và góp phần tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số trong khu vực triển khai dự án.

“Đây là một trong những Nghị định để thể hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước và thể hiện một tinh thần tiên phong tích cực, trọng tâm nhằm phát triển kinh tế xã hội, giải quyết những khó khăn hiện nay của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nghị định 28 giải quyết cũng như khắc phục được nhiều tồn tại trước đây của những chương trình tín dụng đã có và phát huy hiệu quả trong thời gian tới”, ông Đào Minh Tú đánh giá.

Tuy nhiên, đến nay triển khai Nghị định này đang chờ thông tư hướng dẫn. Do đó yêu cầu đặt ra trong thời gian tới đó là Ủy Ban Dân tộc và Bộ Y tế cần phải có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 28 để chính sách sớm đi vào cuộc sống.

Ông Huỳnh Văn Thuận, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, hiện tại các địa phương đã rà soát đối tượng, Ngân hàng đã chỉ đạo các chi nhánh trực thuộc phối hợp cùng chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, người dân có nhu cầu và đủ điều kiện sẽ được giải ngân ngay.

“Để tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, Ngân hàng chính sách xã hội hướng dẫn và triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất cho người vay phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Theo đó sẽ triển khai ngay sau khi Nghị định hỗ trợ lãi suất của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28 của Chính phủ của Ủy ban Dân tộc, Bộ Y tế được ban hành”, ông Thuận cho biết./.

Nguyễn Hằng/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/tin-dung-uu-dai-cho-mien-nui-can-som-co-huong-dan-trien-khai-post946617.vov