Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tín dụng xanh đạt tốc độ tăng trưởng 25%/năm

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, tín dụng xanh đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 25%/năm trong những năm qua. Đến 30/6/2022, dư nợ cấp tín dụng đối với các dự án xanh đạt hơn 474.000 tỷ đồng, chiếm 4,1% tổng dư nợ toàn nền kinh tế, tăng 7,08% so với năm 2021.

Tín dụng xanh chủ yếu tập trung vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sạch (47%), nông nghiệp xanh (32%). Dư nợ được đánh giá rủi ro môi trường và xã hội đạt hơn 2.283 nghìn tỷ đồng chiếm gần 20% dư nợ cho vay của nền kinh tế, với hơn 1,1 triệu món vay.

NHNN đang khuyến khích các ngân hàng ưu tiên vốn cho các dự án xanh. Ảnh: T.L

NHNN đang khuyến khích các ngân hàng ưu tiên vốn cho các dự án xanh. Ảnh: T.L

Tăng trưởng tín dụng đã đạt gần 10% Tốc độ giải ngân gói hỗ trợ lãi suất không phụ thuộc vào room tín dụng

NHNN cho biết các tổ chức tín dụng cũng có sự chuyển biến rõ rệt trong định hướng hoạt động tín dụng xanh, chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế để phát triển và triển khai cho vay chương trình tín dụng xanh.

Thời gian qua, NHNN cũng đang triển khai nhiều hành động hướng tới mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng xanh như: phê duyệt Đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam; xây dựng Chương trình hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; xây dựng thông tư về quản lý rủi ro môi trường, xã hội trong hoạt động cấp tín dụng, tăng dần tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh…

Tuy nhiên, đại diện NHNN cũng đưa ra một số đánh giá cho rằng, vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn đối với tín dụng xanh. Đó là chưa có quy định chung của quốc gia về tiêu chí, danh mục dự án xanh cho các ngành lĩnh vực theo hệ thống phân ngành kinh tế, làm căn cứ để các tổ chức tín dụng xác định cấp tín dụng xanh cho giai đoạn tới. Việc cấp tín dụng xanh đòi hỏi yếu tố kỹ thuật về môi trường chuyên sâu nên gây khó khăn cho cán bộ tín dụng trong việc thẩm định, đánh giá hiệu quả của dự án, khả năng trả nợ của khách hàng./.

Chí Tín