Tin giáo dục

Gốc
Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã công bố điểm chuẩn NV3 như sau: Sư phạm Tin học, Cử nhân Tin học: 17; Cử nhân Vật lý, Việt Nam học: 16,5; Cử nhân tiếng Trung Quốc: 20 (môn ngoại ngữ đã nhân hệ số 2).

Tin nóng

Tin mới