Tín hiệu mở đường thành lập chính phủ mới ở Bỉ

Gốc
AP đưa tin, ngay sau khi bị Standard&Poor's (S&P) đánh tụt hạng tín nhiệm tài chính của Bỉ từ AA+ xuống còn AA, các chính đảng tại Bỉ đã đạt thỏa thuận về ngân sách trong 3 năm tới, mở đường để thành lập một chính phủ thường trực.

AP đưa tin, ngay sau khi bị Standard&Poor's (S&P) đánh tụt hạng tín nhiệm tài chính của Bỉ từ AA+ xuống còn AA, các chính đảng tại Bỉ đã đạt thỏa thuận về ngân sách trong 3 năm tới, mở đường để thành lập một chính phủ thường trực.

Ông G.đờ Van-kê (G.de Walque), phát ngôn viên của Thủ lĩnh Đảng Xã hội Elio di Rupo (Ê-li-ô Đi Ru-pô), người chủ trì các cuộc đàm phán thành lập chính phủ và dự kiến sẽ trở thành thủ tướng mới của Bỉ thông báo, ngoài thỏa thuận về ngân sách cho 3 năm tới, các đảng cũng thống nhất được một số vấn đề về cải cách cơ cấu, cải cách lao động và lương hưu. Kể từ ngày 13-6-2010, Bỉ chỉ có một chính phủ tạm quyền.

XUÂN VINH

Tin nóng

Tin mới