Tín hiệu mới từ khó khăn nội tại

Gốc
Với 2 tỷ USD vừa được doanh nghiệp các nước đăng ký đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN) phía Bắc vào những ngày cuối tháng 3 này, tổng vốn FDI 3 tháng đầu năm trên cả nước đã vượt lên 8 tỷ USD, thay vì mức 6 tỷ USD được các cơ quan chức năng công bố trước đó. [ + ]

Tin nóng

Tin mới