Nền kinh tế năm 2014 đã và đang đi vào thế ổn định với những tín hiệu củng cố niềm tin vào ổn định kinh tế vĩ mô và tiếp tục tăng trưởng. Tính chung GDP chín tháng đã tăng 5,6% với tốc độ tăng quý sau cao hơn quý trước đạt tới 6,2% vào quý III. Như vậy, mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 5,8% có thể nói đã ở trong tầm tay, thậm chí có thể còn đạt cao hơn.

Đáng chú ý là góp phần vào thành tích tăng trưởng kinh tế có sự phục hồi của cả khu vực nông nghiệp cũng như khu vực công nghiệp và xây dựng, nhất là công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng tới 8,6% - cao hơn hẳn so với cùng kỳ hai năm trước. Chỉ số quản lý sức mua sản xuất PMI cũng tăng trở lại đạt 51,7 điểm sau mấy tháng trước liên tục suy giảm. Mối lo về tổng cầu tăng chậm đã được giảm bớt khi tổng vốn đầu tư toàn xã hội sau chín tháng đã tăng cao hơn dự kiến đạt 31,2% GDP, trong đó vốn đầu tư của khu vực kinh tế ngoài Nhà nước có tốc độ tăng cao nhất là 12,8% so với cùng kỳ năm trước cùng với hơn 53 nghìn doanh nghiệp mới đăng ký thành lập với tổng vốn đăng ký tăng 13,9%. Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn xã hội chín tháng cũng dần phục hồi đạt mức tăng 6,2% sau khi đã loại trừ yếu tố giá. Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng nhất trong bức tranh kinh tế chín tháng qua với tổng kim ngạch xuất khẩu tăng tới 14,1% so với cùng kỳ năm 2013, đạt xấp xỉ 110 tỷ USD, trong đó khu vực FDI xuất được 73 tỷ USD.

Những thành tích trên càng ấn tượng hơn khi song hành với kinh tế vĩ mô ngày càng ổn định hơn. So với cuối năm trước, sau chín tháng CPI chỉ tăng 2,25% (thấp xa so với mục tiêu CPI cả năm tăng khoảng 7%), phản ánh sự ổn định của giá cả không chỉ trên thị trường hàng hóa dịch vụ mà còn trên thị trường tài chính tín dụng, thị trường bất động sản cũng như thị trường vàng và ngoại tệ. Thặng dư thương mại chín tháng đạt kỷ lục 2,5 tỷ USD, riêng khu vực FDI thặng dư tới 12,7 tỷ USD đã giúp cho cán cân thanh toán tổng thể có thặng dư lớn. Do tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt hơn ba phần tư dự toán trong khi tổng chi NSNN chỉ đạt gần 72% dự toán nên mức thâm hụt NSNN trong chín tháng chỉ bằng 55,5% dự kiến cả năm, tương đương khoảng 4,6% GDP.

Rõ ràng, từ kết quả đạt được chín tháng qua chúng ta hoàn toàn có quyền tin vào triển vọng tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô cả năm 2014. Đây cũng là cơ sở quan trọng và vững chắc để tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế trong năm 2015 và các năm tiếp theo, đồng thời tạo niềm tin và căn cứ khắc phục những khuyết tật của nền kinh tế, nhất là xử lý nợ xấu, khôi phục mạnh sức sản xuất và tiêu dùng, kiểm soát nợ công và đầu tư công.

ANH VŨ