VH- Yên Bái: Giai đoạn 2011-2015, Tập đoàn Dầu khí quốc gia sẽ hỗ trợ huyện Mù Cang Chải gần 300 tỷ đồng.

Trước mắt sẽ đầu tư 11 tỷ đồng trong năm 2011, trong đó 6 tỷ đồng thực hiện Chương trình xóa nhà dột nát, 5 tỷ đồng xây dựng Trường PTCS bán trú xã Lao Chải và xã Hồ Bốn. Cao Bằng: Thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, tỉnh Cao Bằng đã có 23.784 hộ dân được hỗ trợ phát triển sản xuất. Đã hỗ trợ 45 tấn lương thực, 50.339 cây ăn quả, 3.833 con gia súc, 88 mô hình phát triển sản xuất...Với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 40 tỷ đồng. Lai Châu: Theo kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2011-2015, tỉnh Lai Châu có 35.566 hộ nghèo và 8.647 hộ cận nghèo. Đây là căn cứ để các sở, ban, ngành xây dựng chính sách phát triển kinh tế- xã hội và thực hiện chính sách hỗ trợ. Gia Lai: Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã phân khai kế hoạch vốn năm 2011 với tổng kinh phí 41,905 tỉ đồng cho các huyện, thị xã, thành phố. Trong năm 2011, tỉnh sẽ hoàn thành phê duyệt quy hoạch và đề án nông thôn mới cấp tỉnh theo bộ tiêu chí quốc gia, tập trung chỉ đạo 45 xã điểm triển khai trong giai đoạn 2010-2015. Bình Phước: Liên hoan văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số huyện Hớn Quản năm 2011 vừa được tổ chức với sự góp mặt của gần 600 diễn viên, nghệ nhân, vận động viên đến từ 13 đơn vị ấp, sóc trên địa bàn huyện. Đây là dịp các dân tộc thiểu số giao lưu, trình diễn những tinh hoa văn hóa truyền thống, khơi dậy phong trào văn hóa, thể thao tại cơ sở. Kim Anh-Văn Quảng-M.Hải-N.Hùng-H.Phương