Ý KIẾN KỲ VỌNG CỦA ĐBQH PHIÊN HỌP 36

Ý KIẾN KỲ VỌNG CỦA ĐBQH PHIÊN HỌP 36

Diễn ra từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2019, Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, xem xét,...

20 liên quan

Thường vụ Quốc hội gỡ vướng cho Luật Quy hoạch

Ngày 13-8, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến dự thảo...

20 liên quan

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT GIẢI THÍCH LUẬT QUY HOẠCH

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT GIẢI THÍCH LUẬT QUY HOẠCH

Ngày 7/8, Ủy ban Thường vụ nhận được Tờ trình của CHính phủ đề nghị thông qua Dự thảo Nghị quyết Ủy ban...

20 liên quan

Kiến nghị bỏ Quỹ bảo trì đường bộ, Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Kiến nghị bỏ Quỹ bảo trì đường bộ, Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Ngày 13-8, tiếp tục Phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo...

20 liên quan

Bảo lưu quan điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ vẫn trực thuộc Bộ Tài chính

Bảo lưu quan điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ vẫn trực thuộc Bộ Tài chính

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chứng khoán...

20 liên quan

Xây dựng lộ trình chuyển giao thanh toán chứng khoán về Ngân hàng Nhà nước

Xây dựng lộ trình chuyển giao thanh toán chứng khoán về Ngân hàng Nhà nước

Theo Luật Ngân hàng Nhà nước hiện hành, Ngân hàng Nhà nước chỉ cung ứng dịch vụ thanh toán cho các ngân...

20 liên quan

Sở giao dịch chứng khoán duy nhất sẽ đặt tại Hà Nội

Sở giao dịch chứng khoán duy nhất sẽ đặt tại Hà Nội

Phương án được Ủy ban Kinh tế chọn là chỉ có 1 sở giao dịch chứng khoán duy nhất và đặt tại trung tâm tài...

20 liên quan

Ủy ban Chứng khóa Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính, nhưng cần tăng thẩm quyền

Ủy ban Chứng khóa Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính, nhưng cần tăng thẩm quyền

Chiều 12-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

20 liên quan

CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT GIẢI THÍCH LUẬT QUY HOẠCH

CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT GIẢI THÍCH LUẬT QUY HOẠCH

Để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Quy hoạch, Chính phủ đề xuất Quốc hội thông qua Nghị...

20 liên quan

NSNN KHÔNG THU ĐƯỢC HƠN 5.000 TỶ ĐỒNGTIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ TÀI NGUYÊN

NSNN KHÔNG THU ĐƯỢC HƠN 5.000 TỶ ĐỒNGTIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ TÀI NGUYÊN

Việc chậm trễ ban hành nghị định hướng dẫn luật khoáng sản và luật tài nguyên đã khiến ngân sách nhà nước...

20 liên quan