Mức hỗ trợ mới nhất cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, xóm ở Nghệ An

Mức hỗ trợ mới nhất cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, xóm ở Nghệ An

Việc ban hành chính sách hỗ trợ thêm và riêng của tỉnh là cần thiết, góp phần động viên khích lệ và giảm...

41 liên quan

Hội đồng thẩm định Trung ương thống nhất thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh

Hội đồng thẩm định Trung ương thống nhất thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh

Ngày 2/11, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định Trung ương do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội...

41 liên quan

Quảng Trị sáp nhập sẽ giảm 16 xã, dôi dư 356 cán bộ

Quảng Trị sáp nhập sẽ giảm 16 xã, dôi dư 356 cán bộ

Theo đề án của tỉnh Quảng Trị, sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giảm được 16 xã và...

41 liên quan

Quảng Trị dôi dư 258 cán bộ, công chức cấp xã

Quảng Trị dôi dư 258 cán bộ, công chức cấp xã

Sau khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, tỉnh Quảng Trị sẽ dôi dư 258 cán bộ, công...

41 liên quan

Tỉnh Quảng Trị đề xuất chưa sắp xếp huyện đảo Cồn Cỏ và thị xã Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị đề xuất chưa sắp xếp huyện đảo Cồn Cỏ và thị xã Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị đề xuất chưa sắp xếp huyện đảo Cồn Cỏ, thị xã Quảng Trị và 9 xã, phường, thị trấn thuộc các...

41 liên quan

Đề xuất chưa sắp xếp Thành phố Lai Châu trong giai đoạn 2019-2021

Đề xuất chưa sắp xếp Thành phố Lai Châu trong giai đoạn 2019-2021

Tại Hội nghị thẩm định 'Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019 -...

41 liên quan

Bộ Nội vụ thông qua Đề án sắp xếp 10 đơn vị hành chính của tỉnh Quảng Bình

Bộ Nội vụ thông qua Đề án sắp xếp 10 đơn vị hành chính của tỉnh Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình xây dựng Đề án sắp xếp 10 ĐVHC cấp xã có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân...

41 liên quan

Quảng Bình: Dôi dư 299 cán bộ xã, phường

Quảng Bình: Dôi dư 299 cán bộ xã, phường

Tỉnh Quảng Bình đang thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021.

41 liên quan

Nghị quyết về việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ

Nghị quyết về việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ

Ngày 2/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU về việc mở rộng địa giới hành chính,...

41 liên quan

Sử dụng hợp lý trụ sở xã sau sáp nhập

Sử dụng hợp lý trụ sở xã sau sáp nhập

Nếu việc lựa chọn trụ sở xã mới khá thuận lợi thì giải pháp xử lý đối với những trụ sở xã còn lại đang làm...

41 liên quan

Yên Bái muốn sáp nhập 6 xã, 1 thị trấn vào thị xã Nghĩa Lộ

Yên Bái muốn sáp nhập 6 xã, 1 thị trấn vào thị xã Nghĩa Lộ

Theo phương án sắp xếp của Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ sẽ được mở rộng trên cơ sở nhập nguyên trạng 6 xã và 1...

41 liên quan

Cần Thơ đã tinh giản, cắt giảm bộ máy hơn 3.400 người

Cần Thơ đã tinh giản, cắt giảm bộ máy hơn 3.400 người

TP đã ban hành quyết định thực hiện sắp xếp, kiện toàn giảm 30 phòng chuyên môn thuộc 15 sở, ngành, 5 phòng...

41 liên quan

Bước đầu thí điểm sáp nhập các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

Bước đầu thí điểm sáp nhập các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

Đổi mới sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính hay tình trạng thiếu cán bộ y tế, giáo viên trong khi đang phải...

41 liên quan

Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả sau sắp xếp đơn vị hành chính

Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả sau sắp xếp đơn vị hành chính

Ngày 21/9, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã giai...

41 liên quan

Sáp nhập huyện, xã nhưng vẫn còn đơn vị hành chính 'siêu nhỏ'

Sáp nhập huyện, xã nhưng vẫn còn đơn vị hành chính 'siêu nhỏ'

Bộ Nội vụ cho biết 44/46 tỉnh, thành phố đã gửi đề án sáp nhập huyện, xã. Tuy nhiên, có địa phương vẫn xuất...

41 liên quan

UBND cấp tỉnh sẽ có từ 17- 21 Sở, UBND cấp huyện có từ 11-13 phòng

UBND cấp tỉnh sẽ có từ 17- 21 Sở, UBND cấp huyện có từ 11-13 phòng

Khung cơ quan chuyên môn (các Sở) thuộc UBND cấp tỉnh là từ 17-21 đơn vị, còn UBND cấp huyện sẽ có từ 11-13...

41 liên quan

Nhiều tỉnh, thành lo dư cán bộ sau sắp xếp huyện, xã

Nhiều tỉnh, thành lo dư cán bộ sau sắp xếp huyện, xã

Việc sắp xếp cán bộ dôi dư phải do địa phương xây dựng, còn trung ương chỉ hướng dẫn về chế độ, chính sách.

41 liên quan

Muốn hợp nhất sở ngành, tỉnh phải đăng ký với Bộ

Muốn hợp nhất sở ngành, tỉnh phải đăng ký với Bộ

Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh, thành đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các sở ngành, phòng ban, sau khi Ban...

41 liên quan

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng: 'Tăng phân cấp cho địa phương trong sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện'

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng: 'Tăng phân cấp cho địa phương trong sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện'

'Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý hành chính trên phạm vi cả nước, Bộ sẽ xem lại các tiêu chí thành...

41 liên quan

Phương án sắp xếp cán bộ dôi dư sau sáp nhập huyện, xã do các địa phương xây dựng

Phương án sắp xếp cán bộ dôi dư sau sáp nhập huyện, xã do các địa phương xây dựng

Cũng theo ông Thành, phương án tổ chức sắp xếp cán bộ dôi dư là một trong những nội dung các địa phương rất...

41 liên quan

19 tỉnh, thành phố đã có đề án chi tiết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

19 tỉnh, thành phố đã có đề án chi tiết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

41 liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban Chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban Chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai, thực hiện việc sắp...

41 liên quan