96 đại biểu Quốc hội không đồng ý với đề xuất có thể gây thất thoát ngân sách 5.000 tỷ

96 đại biểu Quốc hội không đồng ý với đề xuất có thể gây thất thoát ngân sách 5.000 tỷ

Một số vị đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc chậm...

16 liên quan

Khai thác nước quá thời hạn trong giấy phép, xử lý thế nào?

Khai thác nước quá thời hạn trong giấy phép, xử lý thế nào?

Công ty của ông Bùi Quang Khanh (Đồng Tháp) được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước dưới đất...

16 liên quan

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiêm khắc nhận trách nhiệm, kỷ luật loạt cán bộ

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiêm khắc nhận trách nhiệm, kỷ luật loạt cán bộ

Bộ Tài nguyên và Môi trường 'xin nghiêm khắc nhận trách nhiệm' vì chậm trễ trình Chính phủ các Nghị định,...

16 liên quan

Có hay không 'lợi ích nhóm' khi hoãn thu tiền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước?

Có hay không 'lợi ích nhóm' khi hoãn thu tiền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước?

Quy định thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước ban hành từ năm 2011, nhưng đến nay vẫn...

16 liên quan

Đề nghị Quốc hội lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước

Đề nghị Quốc hội lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước

Chiều 21-10, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình...

16 liên quan

Thiệt hại 5.000 tỷ khi lùi thời gian thu tiền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước

Thiệt hại 5.000 tỷ khi lùi thời gian thu tiền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, lưu ý đây là số tiền không nhỏ trong điều kiện ngân sách...

16 liên quan