Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Kazakhstan

Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Kazakhstan

31 liên quan

Điện mừng Quốc khánh Kenya

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 56 Quốc khánh nước Cộng hòa Kenya (12/12/1963-12/12/2019), Tổng Bí thư, Chủ tịch...

31 liên quan

Điện mừng

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Quốc khánh Vương quốc Thái-lan (5-12-1927 - 5-12-2019), ngày 4-12, Tổng Bí thư, Chủ...

31 liên quan

59 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba

59 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba

Nhân dịp kỷ niệm 59 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba (02/12/1960-02/12/2019),...

31 liên quan

Điện mừng Quốc khánh UAE

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 48 Quốc khánh Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) (02/12/1971 – 02/12/2019),...

31 liên quan

Điện mừng dịp kỷ 59 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba

Điện mừng dịp kỷ 59 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba

Thông cáo của Bộ Ngoại giao.

31 liên quan

Điện mừng dịp Quốc khánh lần thứ 48 UAE

Điện mừng dịp Quốc khánh lần thứ 48 UAE

Thông cáo của Bộ Ngoại giao.

31 liên quan

Lãnh đạo Việt Nam điện mừng kỷ niệm lần thứ 44 Quốc khánh Lào

Lãnh đạo Việt Nam điện mừng kỷ niệm lần thứ 44 Quốc khánh Lào

Trong bức điện, Lãnh đạo Việt Nam chúc nhân dân Lào anh em dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào...

31 liên quan

Điện mừng

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 101 Quốc khánh Ru-ma-ni (1-12-1918 - 1-12-2019), ngày 30-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch...

31 liên quan

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước điện mừng Quốc khánh Romania

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 101 Quốc khánh Romania (1/12/1918 - 1/12/2019), ngày 30/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch...

31 liên quan

Điện mừng

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 107 nước Cộng hòa An-ba-ni (28-11-1912 - 28-11-2019), ngày 28-11, Tổng...

31 liên quan

Điện mừng Quốc khánh lần thứ 107 nước Cộng hòa Albania

Điện mừng Quốc khánh lần thứ 107 nước Cộng hòa Albania

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 107 nước Cộng hòa Albania (28/11/1912 - 28/11/2019), ngày 28/11/2019,...

31 liên quan

Điện mừng Quốc khánh Albania

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 107 nước Cộng hòa Albania (28/11/1912 -28/11/2019), ngày 28/11/2019,...

31 liên quan

Điện mừng

Nhân dịp ông Mateusz Morawiecki được bầu lại làm Thủ tướng nước Cộng hòa Ba Lan, ngày 21/11/2019, Thủ tướng...

31 liên quan

Điện mừng 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ

Điện mừng 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ

31 liên quan

Điện mừng

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ (17-11-1954 - 17-11-2019),...

31 liên quan

Điện mừng 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ (17/11/1954-17/11/2019), Tổng Bí...

31 liên quan

Điện mừng Tổng thống Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất

Điện mừng Tổng thống Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất

31 liên quan

Điện mừng

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 49 Quốc khánh Vương quốc Ô-man (18-11-1970 - 18-11-2019), Tổng Bí thư, Chủ tịch...

31 liên quan

Điện mừng Quốc khánh Vương quốc Oman

Điện mừng Quốc khánh Vương quốc Oman

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 49 Quốc khánh Vương quốc Oman (The Sultanate of Oman) (18/11/1970 - 18/11/2019),...

31 liên quan

Điện mừng Tổng thống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka

Điện mừng Tổng thống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka

31 liên quan

Điện mừng

31 liên quan

Điện mừng Tổng thống nước Cộng hòa Botswana

Điện mừng Tổng thống nước Cộng hòa Botswana

31 liên quan

Điện mừng

Nhân dịp Ngài Moóc-gu-ét-xi Ma-xi-xi tái đắc cử Tổng thống nước Cộng hòa Bốt-xoa-na, Tổng Bí thư, Chủ tịch...

31 liên quan

Điện mừng Tổng thống Botswana

Nhân dịp ngài Mokgweetsi Masisi tái đắc cử Tổng thống nước Cộng hòa Botswana, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước...

31 liên quan

Điện mừng Quốc vương Campuchia Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni.

Điện mừng Quốc vương Campuchia Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni.

Nhân dịp Kỷ niệm 66 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (09/11/1953 - 09/11/2019), Tổng Bí thư, Chủ tịch...

31 liên quan

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng 70 năm Quốc khánh Trung Quốc

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng 70 năm Quốc khánh Trung Quốc

Điện mừng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến...

31 liên quan