Techdemo 2019: Ký kết đầu tư gần 20.000 tỷ đồng

Techdemo 2019: Ký kết đầu tư gần 20.000 tỷ đồng

13 liên quan

Cơ hội quảng bá, hợp tác và chuyển giao công nghệ

Trong 3 ngày từ 24 đến 26-11, tại thành phố Pleiku (Gia Lai) đã diễn ra hoạt động trình diễn, giới thiệu...

13 liên quan

Techdemo 2019: Ký kết 12 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác trị giá trên 500 tỷ đồng

Techdemo 2019: Ký kết 12 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác trị giá trên 500 tỷ đồng

Tại sự kiện trình diễn, kết nối cung-cầu công nghệ 2019 (Techdemo 2019), đã có 12 biên bản ghi nhớ, thỏa...

13 liên quan

Kết nối chuyển giao công nghệ tại Techdemo 2019

Kết nối chuyển giao công nghệ tại Techdemo 2019

Sự kiện Trình diễn, kết nối cung-cầu công nghệ 2019 (Techdemo 2019) đã có 12 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận...

13 liên quan

Ký kết thỏa thuận hợp tác, chuyển giao công nghệ trị giá trên 500 tỷ đồng

Ký kết thỏa thuận hợp tác, chuyển giao công nghệ trị giá trên 500 tỷ đồng

Sự kiện Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ 2019 (Techdemo 2019) đã có 12 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận...

13 liên quan

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Khoa học, công nghệ đóng góp quan trọng cho sức cạnh tranh của nền kinh tế
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Khoa học, công nghệ đóng góp quan trọng cho sức cạnh tranh của nền kinh tế - Ảnh 1
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Khoa học, công nghệ đóng góp quan trọng cho sức cạnh tranh của nền kinh tế - Ảnh 2
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Khoa học, công nghệ đóng góp quan trọng cho sức cạnh tranh của nền kinh tế - Ảnh 3

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Khoa học, công nghệ đóng góp quan trọng cho sức cạnh tranh của nền kinh tế

Sự kiện khoa học – công nghệ quan trọng nhất ở Tây Nguyên mang tên 'Trình diễn, kết nối cung - cầu công...

13 liên quan