Dừng kiểm toán nếu thấy cần thiết do dịch Covid-19

Dừng kiểm toán nếu thấy cần thiết do dịch Covid-19

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu dừng triển khai các cuộc...

111 liên quan

Kiểm toán Nhà nước công bố Quyết định Kiểm toán ngân sách của tỉnh năm 2019

Sáng 16/3, Đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII đã làm việc với UBND tỉnh công bố Quyết định số 290/QĐ-KTNN...

111 liên quan

Làm rõ hơn vai trò của Kiểm toán Nhà nước đối với các dự án PPP

Làm rõ hơn vai trò của Kiểm toán Nhà nước đối với các dự án PPP

Với chức năng, nhiệm vụ theo Luật định, những năm qua, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tiếp tục đi sâu kiểm toán...

111 liên quan

Đầu tư PPP: Phát huy vai trò của Kiểm toán Nhà nước

Đầu tư PPP: Phát huy vai trò của Kiểm toán Nhà nước

Tại hội thảo 'Dự án đối tác công - tư (PPP) và vai trò của Kiểm toán Nhà nước (KTNN)', diễn ra ngày...

111 liên quan

Nhiều kẽ hở trong quản lý dự án PPP gây thất thoát ngân sách

Nhiều kẽ hở trong quản lý dự án PPP gây thất thoát ngân sách

Tại hội thảo 'Dự án PPP và vai trò của Kiểm toán Nhà nước,' do Kiểm toán Nhà nước tổ chức ngày 3/3, bên...

111 liên quan

BOT thất thoát, BT 'biến tướng', gánh nặng đè lên người dân

BOT thất thoát, BT 'biến tướng', gánh nặng đè lên người dân

Hàng chục ngàn tỷ đồng được Kiểm toán Nhà nước phát hiện khi kiểm toán các dự án BOT, BT đầu tư theo hình...

111 liên quan

Phát huy vai trò của kiểm toán tăng minh bạch trong dự án PPP

Phát huy vai trò của kiểm toán tăng minh bạch trong dự án PPP

Bên cạnh những lợi ích không thể phủ nhận của các dự án hợp tác công-tư (PPP), trong thời gian vừa qua, còn...

111 liên quan

Chặn lợi ích nhóm, 'sân sau' của các dự án hợp tác công tư thế nào?

Chặn lợi ích nhóm, 'sân sau' của các dự án hợp tác công tư thế nào?

'Để tránh 'sân sau', lợi ích nhóm trong thẩm định, phê duyệt, triển khai các dự án PPP, cần có thêm vai trò...

111 liên quan

Vai trò Kiểm toán Nhà nước trong phòng chống tham nhũng

Vai trò Kiểm toán Nhà nước trong phòng chống tham nhũng

Năm 2020 với ngành kiểm toán là dấu mốc quan trọng khi tổng kết Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước...

111 liên quan

Sáp nhập các chi cục thuế - Hướng đi nào phù hợp cho các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương?

Sáp nhập các chi cục thuế - Hướng đi nào phù hợp cho các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương?

Năm 2020, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) sẽ thực hiện các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương theo kế hoạch đã...

111 liên quan

Ưu tiên kiểm toán lĩnh vực được xã hội quan tâm trong 2020

Ưu tiên kiểm toán lĩnh vực được xã hội quan tâm trong 2020

Năm 2020, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) giảm khoảng 20% số cuộc kiểm toán so với năm 2019 để tập trung nâng cao...

111 liên quan

Cần đặt đúng vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong kiểm toán các dự án PPP

Cần đặt đúng vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong kiểm toán các dự án PPP

Đó là quan điểm của Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Phương - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình.

111 liên quan

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Kế hoạch số 111/KH-KTNN về việc triển khai thi hành...

111 liên quan

Ông Hồ Đức Phớc: Kiểm toán phải nêu gương trong phòng chống tham nhũng

Ông Hồ Đức Phớc: Kiểm toán phải nêu gương trong phòng chống tham nhũng

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc lưu ý, nếu cơ quan kiểm toán mà không nắm chắc pháp luật, hoặc không...

111 liên quan

Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước

Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước

Năm 2019, Kiểm toán Nhà nước đã hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu...

111 liên quan

Giảm thiểu ảnh hưởng của kiểm toán tới hoạt động của đơn vị được kiểm toán

Giảm thiểu ảnh hưởng của kiểm toán tới hoạt động của đơn vị được kiểm toán

Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc cho biết năm 2019, KTNN đã thực hiện 212 cuộc kiểm toán, sang...

111 liên quan

Kiểm toán Nhà nước: Chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu hình sự sang Bộ Công an, thực hiện 158 cuộc kiểm toán năm 2020

Kiểm toán Nhà nước: Chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu hình sự sang Bộ Công an, thực hiện 158 cuộc kiểm toán năm 2020

Trong năm 2019, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 72.837 tỷ đồng, chuyển 5 vụ việc có dấu...

111 liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Tôi chưa bao giờ can thiệp vào báo cáo kiểm toán

Chủ tịch Quốc hội: Tôi chưa bao giờ can thiệp vào báo cáo kiểm toán

'Chưa bao giờ tôi can thiệp vào báo cáo kiểm toán, chưa bao giờ tôi chỉ đạo phải thế này, phải thế kia,...

111 liên quan

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự hội nghị triển khai công tác của Kiểm toán Nhà nước

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự hội nghị triển khai công tác của Kiểm toán Nhà nước

Ngày 8-1, tại Hà Nội, dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), Chủ tịch Quốc...

111 liên quan

Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị tổng kết của Kiểm toán Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị tổng kết của Kiểm toán Nhà nước

Kiểm toán Nhà nước phải làm tốt hơn nữa trách nhiệm của cơ quan kiểm tra tài chính công theo tinh thần...

111 liên quan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự hội nghị triển khai công tác của Kiểm toán Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự hội nghị triển khai công tác của Kiểm toán Nhà nước

Theo Báo cáo tổng kết của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tại hội nghị, năm 2019, KTNN đã hoàn thành 100% các...

111 liên quan

Kiểm toán Nhà nước bảo đảm nguyên tắc 'hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật'

Kiểm toán Nhà nước bảo đảm nguyên tắc 'hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật'

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, toàn ngành và từng kiểm toán viên nhà nước phải luôn nêu cao tinh thần đoàn...

111 liên quan

Kiểm toán Nhà nước chuyển nhiều vụ việc sang cơ quan điều tra

Kiểm toán Nhà nước chuyển nhiều vụ việc sang cơ quan điều tra

Cơ quan kiểm toán đã chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự báo cáo kiến nghị Thủ tướng...

111 liên quan

Đề nghị sửa, hủy bỏ 154 văn bản gây thất thoát tiền Nhà nước

Đề nghị sửa, hủy bỏ 154 văn bản gây thất thoát tiền Nhà nước

Năm 2019, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 154 văn bản nhằm...

111 liên quan

Năm 2020 sẽ kiểm toán những lĩnh vực, vấn đề, dự án được xã hội quan tâm

Năm 2020 sẽ kiểm toán những lĩnh vực, vấn đề, dự án được xã hội quan tâm

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, năm 2020 số cuộc kiểm toán của Kiểm toán nhà nước giảm khoảng 20% so với năm...

111 liên quan

Kiểm toán hàng loạt Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước trong năm 2020

Kiểm toán hàng loạt Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước trong năm 2020

Năm 2020, Kiểm toán nhà nước ưu tiên kiểm toán một số chuyên đề kiểm toán có phạm vi rộng, được dư luận xã...

111 liên quan

Kiến nghị xử lý trên 5.300 tỷ đồng qua kết quả kiểm toán

Kiến nghị xử lý trên 5.300 tỷ đồng qua kết quả kiểm toán

Năm 2019, KTNN chuyên ngành VI đã thực hiện hoàn thành 13 cuộc kiểm toán. Kết quả đã kiến nghị xử lý tổng...

111 liên quan

Năm 2020 sẽ kiểm toán những dự án lớn được xã hội quan tâm

Năm 2020 sẽ kiểm toán những dự án lớn được xã hội quan tâm

Kiểm toán nhà nước sẽ thực hiện 40 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, trong đó có nhiều dự án lớn, được dư luận...

111 liên quan

Tổ chức, cá nhân phải kịp thời thông tin, tài liệu phục vụ cho việc kiểm toán

Tổ chức, cá nhân phải kịp thời thông tin, tài liệu phục vụ cho việc kiểm toán

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, đây là một trong những nội dung sửa đổi quan trọng nhằm xác lập cơ sở...

111 liên quan

Tách bạch nội dung kiểm toán trong dự án PPP

Tách bạch nội dung kiểm toán trong dự án PPP

Ban Soạn thảo và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội sẽ tiếp tục nghiên cứu việc có để Kiểm toán Nhà nước (KTNN)...

111 liên quan

Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán dự án đầu tư

Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán dự án đầu tư

Giai đoạn gần đây, KTNN chuyên ngành IV thực hiện nhiều cuộc kiểm toán dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) bằng...

111 liên quan

Hoàn thiện Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán phải đảm bảo tiến độ, chất lượng

Hoàn thiện Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán phải đảm bảo tiến độ, chất lượng

Thời gian qua, việc áp dụng các mẫu biểu hồ sơ kiểm toán đã bộc lộ một số bất cập khi số lượng mẫu biểu...

111 liên quan

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

Chiều 26/11, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã được Quốc hội...

111 liên quan

Sẽ giám sát chặt chẽ quyền truy cập dữ liệu của Kiểm toán Nhà nước

Sẽ giám sát chặt chẽ quyền truy cập dữ liệu của Kiểm toán Nhà nước

Việc bổ sung quyền truy cập cho Kiểm toán Nhà nước (KTNN) là cần thiết để phục vụ hoạt động kiểm toán và...

111 liên quan

Kiểm toán Nhà nước: Bịt lỗ hổng về cơ chế tránh thất thoát ngân sách

Kiểm toán Nhà nước: Bịt lỗ hổng về cơ chế tránh thất thoát ngân sách

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 36 văn bản nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế,...

111 liên quan

Tổng Kiểm toán Nhà nước giải tỏa lo ngại lộ bí mật đơn vị kiểm toán

Tổng Kiểm toán Nhà nước giải tỏa lo ngại lộ bí mật đơn vị kiểm toán

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc khẳng định, khi Kiểm toán Nhà nước muốn truy cập vào dữ liệu điện tử...

111 liên quan

Xác định trách nhiệm, quyền hạn khi khai thác dữ liệu để kiểm toán

Xác định trách nhiệm, quyền hạn khi khai thác dữ liệu để kiểm toán

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị không giao quyền truy cập dữ liệu cho Kiểm toán Nhà nước vì liên quan đến...

111 liên quan

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Tạo cơ sở pháp lý để Kiểm toán Nhà nước thực hiện phòng, chống tham nhũng

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Tạo cơ sở pháp lý để Kiểm toán Nhà nước thực hiện phòng, chống tham nhũng

Thực hiện nhiệm vụ được giao, hoạt động của Kiểm toán Nhà nước đã góp phần không nhỏ vào công tác phòng,...

111 liên quan

Sửa đổi Luật Kiểm toán nhà nước giúp nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công

Sửa đổi Luật Kiểm toán nhà nước giúp nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công

Cần phải sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của Kiểm toán...

111 liên quan

Không bao giờ nhân nhượng về chủ quyền

Không bao giờ nhân nhượng về chủ quyền

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng và nhà nước ta đã nhất quán chủ trương những gì thuộc về độc...

111 liên quan

Kiểm toán nhà nước chuyển 2 vụ việc sang cơ quan điều tra

Kiểm toán nhà nước chuyển 2 vụ việc sang cơ quan điều tra

Thông qua kết quả kiểm toán 9 tháng đầu năm 2019, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển hồ sơ 2 vụ việc có dấu hiệu...

111 liên quan

Tăng thẩm quyền cho kiểm toán, tránh chồng chéo với thanh tra

Tăng thẩm quyền cho kiểm toán, tránh chồng chéo với thanh tra

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa...

111 liên quan

Đề nghị Kiểm toán Nhà nước được truy cập dữ liệu điện tử

Đề nghị Kiểm toán Nhà nước được truy cập dữ liệu điện tử

Ngày 27-8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội phối hợp với Kiểm toán Nhà nước họp...

111 liên quan

Thường trực Ban Bí thư: Tập trung kiểm toán lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng

Thường trực Ban Bí thư: Tập trung kiểm toán lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cơ quan kiểm toán phải chủ động hơn nữa trong công tác phòng, chống tham...

111 liên quan

Sửa đổi, bổ sung Luật kiểm toán Nhà nước: Nhiều vấn đề còn ý kiến khác nhau

Sửa đổi, bổ sung Luật kiểm toán Nhà nước: Nhiều vấn đề còn ý kiến khác nhau

Hôm qua (12/8), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã...

111 liên quan

Thường trực Ban Bí thư làm việc với Kiểm toán Nhà nước

Thường trực Ban Bí thư làm việc với Kiểm toán Nhà nước

Ngày 18/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác đã làm việc với...

111 liên quan

Nhiều sai sót trong chương trình giảm nghèo bền vững

Nhiều sai sót trong chương trình giảm nghèo bền vững

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính gần 142 tỉ đồng, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước do chi sai 2,3...

111 liên quan

Kiểm toán nhà nước chuyển 2 vụ việc sang cơ quan điều tra

Kiểm toán nhà nước chuyển 2 vụ việc sang cơ quan điều tra

Trong 6 tháng đầu năm, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 37.513,4 tỷ đồng, chuyển cơ quan...

111 liên quan

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý hơn 37.000 tỷ đồng

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý hơn 37.000 tỷ đồng

Báo cáo đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Kiểm...

111 liên quan

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Bộ GTVT 'vượt quyền' điều chỉnh vốn

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Bộ GTVT 'vượt quyền' điều chỉnh vốn

Bộ Giao thông Vận tải tự điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông từ...

111 liên quan

Kiểm toán môi trường là ưu tiên hàng đầu để phát triển bền vững

Kiểm toán môi trường là ưu tiên hàng đầu để phát triển bền vững

Kiểm toán môi trường là ưu tiên hàng đầu của các quốc gia để phát triển bền vũng và góp phần giải quyết vấn...

111 liên quan

Công bố quyết định kiểm toán nhiều dự án tại Nghệ An
Công bố quyết định kiểm toán nhiều dự án tại Nghệ An - Ảnh 1
Công bố quyết định kiểm toán nhiều dự án tại Nghệ An - Ảnh 2
Công bố quyết định kiểm toán nhiều dự án tại Nghệ An - Ảnh 3

Công bố quyết định kiểm toán nhiều dự án tại Nghệ An

Phạm vi kiểm toán lần này tập trung vào 3 chuyên đề sử dụng ngân sách ở các địa phương, các công trình, dự...

111 liên quan

Vì sao kết luận kiểm toán không được công khai kịp thời?

Vì sao kết luận kiểm toán không được công khai kịp thời?

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, Luật Kiểm toán Nhà nước có quy định về công khai,...

111 liên quan

Tổ chức chặt chẽ, vì sao Kiểm toán nhà nước sờ đâu sai phạm đó?

Tổ chức chặt chẽ, vì sao Kiểm toán nhà nước sờ đâu sai phạm đó?

'Chúng ta vui với kết quả kiểm toán đấy, nhưng ngược lại cũng thấy buồn. Tại sao chúng ta tổ chức bộ máy...

111 liên quan

Kiểm toán nhà nước: 15 dự án BOT và BT có sai phạm

Kiểm toán nhà nước: 15 dự án BOT và BT có sai phạm

Đó là thông tin được Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc báo cáo trước Quốc hội chiều nay, 20-5. Trong số...

111 liên quan

Chuyển nguồn ngân sách nhà nước sang năm sau và những vấn đề đặt ra đối với Kiểm toán Nhà nước

Chuyển nguồn ngân sách nhà nước sang năm sau và những vấn đề đặt ra đối với Kiểm toán Nhà nước

Hàng năm, hàng nghìn tỷ đồng ngân sách nhà nước được chuyển sang năm sau, tiếp tục sử dụng, đáp ứng nguồn...

111 liên quan

Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu cán bộ không hát karaoke với đơn vị đang được kiểm toán

Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu cán bộ không hát karaoke với đơn vị đang được kiểm toán

Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu cán bộ trong ngành không được đánh bạc dưới mọi hình thức; không sách...

111 liên quan

Kiểm soát quyền lực trong Kiểm toán để chống tham nhũng

Kiểm soát quyền lực trong Kiểm toán để chống tham nhũng

Kiểm toán là công cụ quan trọng để phòng, chống tham nhũng, đây là nhóm tội phạm dựa trên quyền lực không...

111 liên quan

Chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước

Chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước

Ngày 18/3/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí được...

111 liên quan

Băn khoăn việc Kiểm toán Nhà nước được xử phạt hành chính

Băn khoăn việc Kiểm toán Nhà nước được xử phạt hành chính

Ngày 11-3, tại phiên họp lần thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung...

111 liên quan

Có nên trao quyền xử phạt cho kiểm toán?

Có nên trao quyền xử phạt cho kiểm toán?

Vẫn còn hai luồng ý kiến khác nhau trong việc mở rộng đối tượng và trao quyền xử phạt vi phạm cho cơ quan...

111 liên quan

Tổng Kiểm toán nói về việc truy thu thuế đối với Unilever và Sabeco

Tổng Kiểm toán nói về việc truy thu thuế đối với Unilever và Sabeco

Tại phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã làm rõ một số...

111 liên quan

Kiểm toán Nhà nước cũng có thể bị kiện ra tòa?

Kiểm toán Nhà nước cũng có thể bị kiện ra tòa?

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, cần sửa đổi lại Điều 7 Luật Kiểm toán hiện hành theo hướng bổ...

111 liên quan

Kiểm toán Nhà nước đề nghị được quyền xử phạt hành chính

Kiểm toán Nhà nước đề nghị được quyền xử phạt hành chính

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015 bổ sung thẩm quyền xử phạt...

111 liên quan

Nhiều phản ứng với đề nghị kiểm toán cả người nộp thuế

Nhiều phản ứng với đề nghị kiểm toán cả người nộp thuế

Kiểm toán đề xuất bổ sung 'đối tượng' được kiểm toán gồm: người nộp thuế; tổ chức sử dụng, khai thác đất...

111 liên quan

Kiểm toán lòi vi phạm, 'bó tay' xử phạt

Kiểm toán lòi vi phạm, 'bó tay' xử phạt

Hiệu quả thực thi của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đang bị giảm đi khi thiếu những quy định, chế tài mang tính...

111 liên quan

Cần phần định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa Kiểm toán nhà nước và Bộ Tư pháp trong giám định tư pháp

Cần phần định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa Kiểm toán nhà nước và Bộ Tư pháp trong giám định tư pháp

Đó là ý kiến của đại diện Bộ Tư pháp tại Hội thảo lấy ý kiến các địa phương tại khu vực miền Trung và Tây...

111 liên quan

Hoàn thiện công tác kiểm toán hoạt động chi tiêu ngân sách của các bộ, ngành

Hoàn thiện công tác kiểm toán hoạt động chi tiêu ngân sách của các bộ, ngành

Nội dung của kiểm toán hoạt động chi tiêu từ ngân sách nhà nước có nhiều đặc điểm riêng và khó xác định cụ...

111 liên quan

Kiểm toán chuyển nhiều vụ việc có dấu hiệu thất thoát trăm tỉ đồng sang công an

Kiểm toán chuyển nhiều vụ việc có dấu hiệu thất thoát trăm tỉ đồng sang công an

Kiểm toán Nhà nước trong năm qua đã kiến nghị xử lý hàng chục ngàn tỉ đồng thông qua hoạt động kiểm toán,...

111 liên quan

Nhức nhối trốn thuế, chuyển giá

Nhức nhối trốn thuế, chuyển giá

Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, tình trạng trốn thuế, chuyển giá đang trở nên nhức nhối, gây thất...

111 liên quan

Tổng KTNN, Bộ trưởng Tài chính tranh luận việc 'liên lụy cơ quan thuế'

Tổng KTNN, Bộ trưởng Tài chính tranh luận việc 'liên lụy cơ quan thuế'

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc tranh luận với Bộ trưởng Tài chính về nhận định KTNN đối chiếu sai, liên lụy cơ quan...

111 liên quan

Hoàn thiện thể chế quản lý thuế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh

Hoàn thiện thể chế quản lý thuế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh

Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị bổ sung những nội dung quy định cụ thể hơn về nhiệm vụ, trách nhiệm của...

111 liên quan

Các bộ chưa thực hiện kết luận kiểm toán có thể bị dừng rút kinh phí

Các bộ chưa thực hiện kết luận kiểm toán có thể bị dừng rút kinh phí

Lãnh đạo ngành tài chính sẽ báo cáo Thủ tướng những bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, đơn vị được kiểm...

111 liên quan

Kiểm toán kiến nghị thu hồi khoản chi sai chế độ hàng trăm tỷ đồng

Kiểm toán kiến nghị thu hồi khoản chi sai chế độ hàng trăm tỷ đồng

Bộ Tài chính báo cáo trước Quốc hội rằng, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị thu hồi khoản chi sai chế độ hàng...

111 liên quan

Kiểm toán Nhà nước phát hiện thừa 57.175 cán bộ

Kiểm toán Nhà nước phát hiện thừa 57.175 cán bộ

Kiểm toán Nhà nước cho biết năm 2017, qua kiểm toán công tác quản lý biên chế công chức, viên chức, người...

111 liên quan