Đường sắt Việt Nam nhận đặt hàng vận chuyển online

Đường sắt Việt Nam nhận đặt hàng vận chuyển online

Ngày 6-4, ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, để phục vụ nhu cầu...

72 liên quan

'Doanh nghiệp Nhà nước xin về lại Bộ đi ngược chủ trương cải cách'

'Doanh nghiệp Nhà nước xin về lại Bộ đi ngược chủ trương cải cách'

Chuyên gia cho rằng chủ trương tách bạch chủ sở hữu vốn và cơ quan quản lý Nhà nước là đúng đắn. Vấn đề là...

72 liên quan

Nguy cơ dừng hoạt động chạy tàu toàn quốc được xử lý thế nào?

Nguy cơ dừng hoạt động chạy tàu toàn quốc được xử lý thế nào?

Liên quan đến những vướng mắc trong việc giao dự toán ngân sách bảo trì khiến ngành đường sắt đứng trước...

72 liên quan

Đường sắt Việt Nam có thể ngưng chạy tàu từ tháng 3 vì không đủ khả năng trả lương nhân viên

Đường sắt Việt Nam có thể ngưng chạy tàu từ tháng 3 vì không đủ khả năng trả lương nhân viên

Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, nếu không đủ khả năng trả lương cho nhân viên, có thể sẽ...

72 liên quan

Sẽ dừng chạy tàu đường sắt quốc gia trong tháng 3?

Sẽ dừng chạy tàu đường sắt quốc gia trong tháng 3?

Chủ tịch Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết: 'Không có tiền để duy trì hoạt động tuần đường, gác chắn...

72 liên quan

Kỷ luật Chủ tịch Tcty Đường sắt Việt Nam Vũ Anh Minh vì vi phạm nghiêm trọng

Kỷ luật Chủ tịch Tcty Đường sắt Việt Nam Vũ Anh Minh vì vi phạm nghiêm trọng

Thủ tướng Chỉnh phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng...

72 liên quan

Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt

Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt

Ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty Đường sắt Việt Nam , đã bị Thủ tướng...

72 liên quan

Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định kỷ luật ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt VN.

72 liên quan

Thủ tướng kỷ luật Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt

Thủ tướng kỷ luật Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt

Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành...

72 liên quan

Thủ tướng kỷ luật Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Thủ tướng kỷ luật Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Theo thông tin từ Chính phủ cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định thi hành kỷ luật bằng...

72 liên quan

Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty đường sắt Việt Nam Vũ Anh Minh

Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty đường sắt Việt Nam Vũ Anh Minh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng Công...

72 liên quan

Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có vi phạm, khuyết điểm...

72 liên quan

Kỷ luật Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Kỷ luật Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

72 liên quan

Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Vũ Anh Minh.

72 liên quan

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam bị kỷ luật

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam bị kỷ luật

Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch HĐTV Tổng...

72 liên quan

Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có vi phạm, khuyết điểm...

72 liên quan

Kỷ luật Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Kỷ luật Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 134/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch...

72 liên quan

Cảnh cáo Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Cảnh cáo Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng...

72 liên quan

Cảnh cáo Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Cảnh cáo Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 134/QĐ-TTg ngày 18/1/2020 về việc thi hành kỷ luật ông Vũ Anh...

72 liên quan

Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đường sắt

Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch...

72 liên quan

Thủ tướng kỷ luật ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV TCty Đường sắt Việt Nam

Thủ tướng kỷ luật ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV TCty Đường sắt Việt Nam

Ông Vũ Anh Minh vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong thời gian giữ các chức vụ: Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng...

72 liên quan

Kỷ luật ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Kỷ luật ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Vũ Anh Minh.

72 liên quan

Kỷ luật ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV TCty Đường sắt Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 134/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch...

72 liên quan

Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

UBKTTW kết luận, vì phạm của ông Vũ Văn Ninh là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của đảng và cá nhân ông...

72 liên quan

Chủ tịch VNR: Đường sắt Việt Nam đang như 'thân thể già nua'

Chủ tịch VNR: Đường sắt Việt Nam đang như 'thân thể già nua'

Theo ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) hiện chi phí duy tu bảo dưỡng...

72 liên quan

Thi hành kỷ luật nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến

Thi hành kỷ luật nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến

Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân đối với...

72 liên quan

Thủ tướng kỷ luật 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Thủ tướng kỷ luật 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Ông Phạm Văn Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT bị kỷ luật do chịu...

72 liên quan

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn

Ông Phạm Viết Muôn có vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ về chủ trương thực...

72 liên quan

Kỷ luật nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn

Kỷ luật nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn

Ngày 21/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo...

72 liên quan

Chủ tịch Cienco 5 Bạch Ngọc Du bị kỷ luật cảnh cáo

Chủ tịch Cienco 5 Bạch Ngọc Du bị kỷ luật cảnh cáo

Ông Bạch Ngọc Du, Chủ tịch HĐQT Cienco5, bị kỷ luật cảnh cáo do tham mưu cho Bộ Giao thông vận tải ban hành...

72 liên quan

Vụ nhân viên gác chắn cứu bà cụ: 'Người hùng' ngành đường sắt

Vụ nhân viên gác chắn cứu bà cụ: 'Người hùng' ngành đường sắt

Ông Vũ Anh Minh viết: 'Khi trực tiếp xem những hình ảnh được camera ghi lại, trong tôi, xen lẫn nỗi xúc...

72 liên quan

Chủ tịch Tổng Công ty Đường sắt gửi thư khen 2 'người hùng' cứu cụ bà ngay trước bánh tàu hỏa

Chủ tịch Tổng Công ty Đường sắt gửi thư khen 2 'người hùng' cứu cụ bà ngay trước bánh tàu hỏa

Ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, đã có thư khen Nguyễn Thị Minh và Đỗ Thị...

72 liên quan

Kỷ luật nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Kỷ luật nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Mạnh Hà, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn...

72 liên quan

Kỷ luật nguyên Phó Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà

Kỷ luật nguyên Phó Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thi hành kỷ luật đối với nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê...

72 liên quan

Khiển trách Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Đoàn Duy Hoạch

Khiển trách Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Đoàn Duy Hoạch

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) vừa ra quyết định kỷ luật bằng hình...

72 liên quan

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể xin lỗi, nhận trách nhiệm về 4 vụ tai nạn đường sắt liên tiếp

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể xin lỗi, nhận trách nhiệm về 4 vụ tai nạn đường sắt liên tiếp

Với vai trò tư lệnh ngành, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể xin chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước; xin...

72 liên quan

Cố gắng thông tuyến đường sắt Bắc – Nam sớm nhất

Cố gắng thông tuyến đường sắt Bắc – Nam sớm nhất

Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thành công tác sửa chữa giai đoạn 1 chậm nhất...

72 liên quan

Công ty CP đường sắt Hà Thái: 20 năm xây dựng và phát triển
Công ty CP đường sắt Hà Thái: 20 năm xây dựng và phát triển - Ảnh 1
Công ty CP đường sắt Hà Thái: 20 năm xây dựng và phát triển - Ảnh 2
Công ty CP đường sắt Hà Thái: 20 năm xây dựng và phát triển - Ảnh 3

Công ty CP đường sắt Hà Thái: 20 năm xây dựng và phát triển

Sáng 26/1, tại Hà Nội, Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái đã long trọng tổ chức Kỷ niệm 20 năm thành lập...

72 liên quan

Sẽ cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Sẽ cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Tổng công ty Đường sắt VN trình Bộ GTVT đề án tái cơ cấu nhằm phát triển vận tải, tăng hiệu quả SXKD.

72 liên quan

Đường sắt Việt Nam đưa 30 toa xe khách chất lượng '5 sao' phục vụ Tết

Đường sắt Việt Nam đưa 30 toa xe khách chất lượng '5 sao' phục vụ Tết

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa tiếp nhận 50 toa xe khách chất lượng '5 sao' được đóng mới.

72 liên quan

Phó cục trưởng Hàng hải làm Vụ phó Quản lý doanh nghiệp

Phó cục trưởng Hàng hải làm Vụ phó Quản lý doanh nghiệp

Ông Đỗ Đức Tiến, Phó cục trưởng Cục Hàng hải VN được bổ nhiệm giữ chức Vụ phó Vụ Quản lý doanh nghiệp.

72 liên quan

Đường sắt làm gì khi tăng gần 1.000 tỷ đồng vốn điều lệ?

Đường sắt làm gì khi tăng gần 1.000 tỷ đồng vốn điều lệ?

Đúng là vốn điều lệ tăng 982 tỷ, nhưng thực ra dòng tiền thấp, không phải vốn có thể dùng trực tiếp đầu tư.

72 liên quan

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công phụ trách HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công phụ trách HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy

Ngày 31-7, Bộ GTVT đã triển khai quyết định giao Thứ trưởng Nguyễn Văn Công phụ trách Hội đồng thành viên...

72 liên quan

Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp làm Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt

Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp làm Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt

Ông Vũ Anh Minh, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ GTVT) sẽ giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên...

72 liên quan

Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt xin từ chức

Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt xin từ chức

Ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết đã có đơn xin...

72 liên quan

Cầu Ghềnh thông, Bộ GTVT sẽ xử vụ mua tàu cũ TQ

Cầu Ghềnh thông, Bộ GTVT sẽ xử vụ mua tàu cũ TQ

Rạng sáng ngày 25/6, cầu Ghềnh đã chính thức được thông tuyến sau 96 ngày cắt đứt khi gặp sự cố sập cầu.

72 liên quan

Vụ mua tàu cũ Trung Quốc: Không nhận lỗi vẫn kỷ luật?

Vụ mua tàu cũ Trung Quốc: Không nhận lỗi vẫn kỷ luật?

Bộ GTVT lên kế hoạch họp kỷ luật lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN vụ mua tàu cũ TQ dù trước đó đơn vị này khẳng...

72 liên quan

Sự thật clip tố Vụ trưởng Bộ GTVT ngoại tình

Sự thật clip tố Vụ trưởng Bộ GTVT ngoại tình

Liên quan đến clip của người đàn ông tố bắt quả tang vợ ngoại tình Vụ trưởng thuộc Bộ GTVT, lãnh đạo cho...

72 liên quan