Xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Ngọc Lặc: Nhìn từ những gương điển hình

Xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Ngọc Lặc: Nhìn từ những gương điển hình

Những năm qua, phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện...

342 liên quan

Những 'hạt nhân' trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Những 'hạt nhân' trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Những năm qua, phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh được triển khai sâu rộng, có sức lan...

342 liên quan

Chấm dứt việc bình xét ồ ạt các danh hiệu

Chấm dứt việc bình xét ồ ạt các danh hiệu

'Việc bình xét cần được thực hiện trên cơ sở tự nguyện và chỉ xét tặng khi hộ gia đình, khu dân cư có đăng...

342 liên quan

Văn minh trong ứng xử, khoa học trong công việc

Văn minh trong ứng xử, khoa học trong công việc

Bằng những giải pháp, cách làm hay, sáng tạo, tổ chức Công đoàn TP HCM đã đưa phong trào Toàn dân đoàn kết...

342 liên quan

Huyện Triệu Sơn xây dựng và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa

Huyện Triệu Sơn xây dựng và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa

Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy kinh...

342 liên quan

TP HCM: Lan tỏa nhiều phong trào, mô hình hay

TP HCM: Lan tỏa nhiều phong trào, mô hình hay

Sáng 31-3, UBND TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời...

342 liên quan

Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Ngày 31-3, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây...

342 liên quan

Xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Thường Xuân

Xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Thường Xuân

Phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' (TDĐKXDĐSVH) ở huyện Thường Xuân được triển khai...

342 liên quan

Nâng cao chất và lượng trong phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng

Nâng cao chất và lượng trong phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng

Hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua đã có những chuyển...

342 liên quan

Kiên Giang tổng kết trực tuyến 20 năm xây dựng đời sống văn hóa

Kiên Giang tổng kết trực tuyến 20 năm xây dựng đời sống văn hóa

Ngày 24.2, tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào 'Toàn dân đoàn...

342 liên quan

Kiên Giang: Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Kiên Giang: Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Sáng ngày 24/2, Ban Chỉ đạo phong trào ' Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' tổ chức hội nghị trực...

342 liên quan

Hải Hà: Hiệu quả từ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Hải Hà: Hiệu quả từ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Những năm qua, phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' trên địa bàn huyện Hải Hà đã phát...

342 liên quan

91 ấp, khu phố đạt danh hiệu ấp, khu phố văn hóa

Theo Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa H.Tân Phú, năm 2020 toàn huyện có...

342 liên quan

Nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân là hành trình không có điểm dừng

Nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân là hành trình không có điểm dừng

Xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao đời sống vật chất,...

342 liên quan

Một năm vượt khó của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Một năm vượt khó của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Giống như mọi lĩnh vực khác của đời sống kinh tế - xã hội, trong năm 2020, hoạt động của ngành Văn hóa, Thể...

342 liên quan

Thái Nguyên: Ngày một nâng cao chất lượng cuộc sống và tinh thần của nhân dân

Thái Nguyên: Ngày một nâng cao chất lượng cuộc sống và tinh thần của nhân dân

Ngày 29/1, BCĐ phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội...

342 liên quan

Xã Vĩnh Hanh đạt chuẩn 'Xã văn hóa nông thôn mới'

Xã Vĩnh Hanh đạt chuẩn 'Xã văn hóa nông thôn mới'

Ngày 29-1, Ban Chỉ đạo phong trào 'Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa' huyện Châu Thành (An Giang) phối hợp...

342 liên quan

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Ngày 29-1, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn...

342 liên quan

Thái Nguyên chỉ còn 4 xã chưa đạt tiêu chí về văn hóa trong xây dựng Nông thôn mới

Thái Nguyên chỉ còn 4 xã chưa đạt tiêu chí về văn hóa trong xây dựng Nông thôn mới

Vượt qua những khó khăn về tài chính, địa lý và dịch bệnh, đến nay toàn tỉnh Thái Nguyên đã có 132/137 xã...

342 liên quan

Châu Thành: Hiệu quả từ xây dựng đời sống văn hóa

Châu Thành: Hiệu quả từ xây dựng đời sống văn hóa

Nhờ chủ động, sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện, phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống...

342 liên quan

Tổng kết 20 năm phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Tổng kết 20 năm phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Sáng 19-1, T.P Sông Công đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây...

342 liên quan

Lan tỏa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Lan tỏa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Những năm qua, Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) được huyện Phú Lương...

342 liên quan

Điểm sáng trong phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Điểm sáng trong phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Những năm qua, khu Vĩnh Phú, phường Mạo Khê, TX Đông Triều luôn phát huy hiệu quả phong trào 'Toàn dân đoàn...

342 liên quan

Những thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu

Những thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu

Trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã xuất hiện nhiều thôn, tổ dân phố tiêu biểu,...

342 liên quan

Quận Ba Đình: Có gần 95% gia đình văn hóa năm 2020

Quận Ba Đình: Có gần 95% gia đình văn hóa năm 2020

Ngày 30/12, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị tổng kết phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn...

342 liên quan

55 cơ quan, khu dân cư ở Nghi Xuân được vinh danh
55 cơ quan, khu dân cư ở Nghi Xuân được vinh danh - Ảnh 1
55 cơ quan, khu dân cư ở Nghi Xuân được vinh danh - Ảnh 2
55 cơ quan, khu dân cư ở Nghi Xuân được vinh danh - Ảnh 3

55 cơ quan, khu dân cư ở Nghi Xuân được vinh danh

Sau năm 5 thực hiện phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có 4...

342 liên quan

Chuyển biến tích cực trong phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' ở huyện Vĩnh Lộc

Chuyển biến tích cực trong phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' ở huyện Vĩnh Lộc

Những năm qua, với sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở, việc triển khai và thực...

342 liên quan

Tổng kết phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' ở TP. Long Xuyên

Tổng kết phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' ở TP. Long Xuyên

Ngày 25-12, UBND TP. Long Xuyên (An Giang) tổng kết 5 năm phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống...

342 liên quan

Quận Cầu Giấy: 92,87% gia đình đạt danh hiệu 'Gia đình văn hóa'

Quận Cầu Giấy: 92,87% gia đình đạt danh hiệu 'Gia đình văn hóa'

Ngày 25/12, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống...

342 liên quan

Quảng Nam có 365.000 gia đình văn hóa

342 liên quan

Quảng Ngãi tổng kết 20 năm thực hiện phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Quảng Ngãi tổng kết 20 năm thực hiện phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Sáng 23.12, Ban chỉ đạo phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' tổ chức Hội nghị tổng kết...

342 liên quan

Quảng Nam: Nhiều chuyến biến tích cực trên mặt trận văn hóa

Quảng Nam: Nhiều chuyến biến tích cực trên mặt trận văn hóa

Qua 20 năm triển khai phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' (2000-2020) và 10 năm thực...

342 liên quan

Nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa ở Lai Châu

Nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa ở Lai Châu

Trong năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu bám sát chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du...

342 liên quan

Huyện Đông Sơn chú trọng xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới

Huyện Đông Sơn chú trọng xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới

Xây dựng đời sống văn hóa gắn với tạo dựng diện mạo nông thôn mới văn hóa - văn minh, là một trong những...

342 liên quan

Hướng đến nhiều hoạt động, mô hình hay

Hướng đến nhiều hoạt động, mô hình hay

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở thành phố Nha...

342 liên quan

Châu Phú tổng kết phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' và thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam

Châu Phú tổng kết phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' và thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam

Chiều 14-12, Ban Chỉ đạo phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' và Công tác gia đình...

342 liên quan

'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' ở TX Quảng Yên: Dấu ấn 20 năm

'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' ở TX Quảng Yên: Dấu ấn 20 năm

Sau 20 năm triển khai thực hiện, phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' tại TX Quảng Yên...

342 liên quan

Lào Cai: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Lào Cai: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Với việc đầu tư trọng tâm, trọng điểm, tránh lãng phí, phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn...

342 liên quan

Hiệu quả từ cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'

Hiệu quả từ cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'

Cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh' với nhiều nội dung tương đối toàn...

342 liên quan

Năm 2021, Hà Nội phấn đấu 86% gia đình đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa

Năm 2021, Hà Nội phấn đấu 86% gia đình đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa

Ban Chỉ đạo phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' thành phố Hà Nội cho biết, các chỉ...

342 liên quan

Châu Thành: Kiểm tra phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' tại các địa phương

Châu Thành: Kiểm tra phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' tại các địa phương

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (An Giang) Hồ Trường Huấn vừa đến kiểm tra việc thực hiện phong trào...

342 liên quan

Đà Nẵng: Tuyên dương 44 điển hình tiên tiến xây dựng đời sống văn hóa

Đà Nẵng: Tuyên dương 44 điển hình tiên tiến xây dựng đời sống văn hóa

342 liên quan

Tập huấn phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Từ ngày 25-11 đến 15-12, Sở VH-TTDL phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức lớp tập huấn phong trào...

342 liên quan

Hải Dương, 90% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa

Hải Dương, 90% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa

Toàn tỉnh Hải Dương có 90% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 93,5% làng, khu dân cư văn hóa;...

342 liên quan

Thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của huyện Phú Lương, cấp ủy chính quyền và nhân dân thị trấn Đu...

342 liên quan

Lai Châu: Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Lai Châu: Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Hội nghị được Ban Chỉ đạo phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Lai Châu tổ chức...

342 liên quan

Xây dựng đời sống văn hóa góp phần xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông

Xây dựng đời sống văn hóa góp phần xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông

Ngày 19-11, quận 2 (TPHCM) tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện phong trào 'Toàn dân xây dựng đời sống văn...

342 liên quan

Khẳng định vị thế của văn hóa trong đời sống xã hội

Khẳng định vị thế của văn hóa trong đời sống xã hội

Để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đang dần mai một, Đảng ta đã ban hành, chỉ đạo thực...

342 liên quan

Xây dựng đời sống văn hóa vùng biên giới Sơn La

Xây dựng đời sống văn hóa vùng biên giới Sơn La

342 liên quan

Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa

'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' (ĐKXDĐSVH) là phong trào góp phần nâng cao chất lượng cuộc...

342 liên quan

Quận Tân Bình tuyên dương điển hình khu dân cư văn hóa, phường văn minh đô thị

Quận Tân Bình tuyên dương điển hình khu dân cư văn hóa, phường văn minh đô thị

Cùng với thực hiện phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa', 20 năm qua quận Tân Bình đã...

342 liên quan

Quận 5, TPHCM: 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa

Quận 5, TPHCM: 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa

Ngày 29-10, UBND quận 5 tổ chức tổng kết 20 năm phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'.

342 liên quan